HomeGGD Zeeland › Jeugdgezondheidszorg
Zoom:

Jeugdgezondheidszorg

Doel:

Zorgen voor de jeugd van 0 tot 19 jaar


Werkwijze:

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zien alle Zeeuwse kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. We kijken hoe het met een kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. Baby's en peuters krijgen bij ons hun prikken tegen bepaalde ziektes. En ouders ondersteunen we bij alle vragen, twijfels of zorgen over groei, ontwikkeling en gedrag.

Jeugdgezondheidszorg-teams

We werken met vaste teams van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Van 0 tot 4 jaar zie je ze regelmatig. Hetzelfde team blijft jouw kind volgen op de basisschool. Dat betekent een vertrouwd gezicht op het consultatiebureau en op school. Lees hier wie de vaste aanspreekpunten zijn van jouw regio.Doelgroep


- Voor iedereen - tot 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 20-2-2017 15:25:33

Aangeboden door:

GGD Zeeland


Bezoekadres: Westwal 37 Goes
Postadres: Postbus 345, 4460 AS Goes
Telefoonnummer: 0113 249400
E-mail: info@ggdzeeland.nl
Website: www.ggdzeeland.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland is de gezondheidsdienst voor alle dertien gemeenten in Zeeland.


Soorten diensten of activiteiten:
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de Zeeuwse bevolking. Dat is waar de GGD voor staat. De basis voor ons werk is de Wet publieke gezondheid en het gezondheidsbeleid van de Zeeuwse gemeenten. Ons werkterrein is breed en dynamisch en heeft raakvlakken met onder meer ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, sportbeleid, milieubeleid en sociale veiligheid. Kijk op www.ggdzeeland.nl voor meer informatie over onze diensten.