HomeHalt › Halt-straf
Zoom:

Halt-straf

Doel:

Jongeren zoeken soms de grens op. Experimenteren hoort bij hun leeftijd. Maar soms gaan zij te ver en plegen ze een misdrijf of overtreding. De omgeving kan hier veel last van hebben. Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van een wijk waar een groep jongeren overlast veroorzaakt.

Meer informatie:


Werkwijze:

Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat gedrag van kwaad tot erger wordt. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij.

Bewust van de gevolgen

Tijdens de Halt-straf confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Dit is niet het enige onderdeel van de Halt-straf, want jongeren moeten ook hun excuses aanbieden aan hun slachtoffers, eventueel de schade vergoeden en in sommige gevallen volgt ook een werkstraf.

Zo pakt Halt de kans op herhaling van dit gedrag onmiddellijk aan en houden we de samenleving veilig. Natuurlijk worden opvoeders hierbij betrokken. Jongeren hebben ouders nodig om op het goede spoor te blijven. Halt spreekt de jongeren samen met hun ouders. Bovendien moeten bij minderjarigen onder de 16 jaar de ouders ook tekenen voor de Halt-straf.

Geen contact met Justitie

Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, voorkomt hij op deze manier een justitiële aantekening. Dat betekent niet dat een Halt-straf vrijblijvend is: als een jongere niet meewerkt aan zijn Halt-straf, komt hij alsnog in contact met Justitie.Contactpersoon:
Naam: Halt
Telefoonnummer: 088 115 35 00
E-mail: info@halt.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 12 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 23-6-2016 13:42:38

Aangeboden door:

Halt


Bezoekadres: Churchilllaan 11 (9e etage) Utrecht
Postadres: Postbus 4019, 3502 HA Utrecht
E-mail: info@halt.nl
Telefoonnummer: 088 115 35 00
Faxnummer: 088 115 35 01
Website: www.halt.nl

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Criminaliteitspreventie, straf en voorlichting voor jongeren tot 18 jaar.


Belangrijkste doelgroepen:
Jeugd van 12 - 18 jaar.


Contactpersoon:
Halt
E-mail: info@halt.nl
Telefoonnummer: 088 115 35 00