HomeHalt › Ouders en jeugdcriminaliteit
Zoom:

Ouders en jeugdcriminaliteit

Doel:

Ouders kunnen hun handen vol hebben aan hun kinderen. Vooral pubers drijven hun ouders soms tot wanhoop. Zeker als zij, onder invloed van de groep, hun eigen grenzen en die van de maatschappij overtreden. Hoe ouder kinderen worden, hoe minder zicht ouders hebben op wat hun kind doet, op straat of tijdens het uitgaan.

Meer informatie:


Werkwijze:

Toch hebben ouders vaak meer invloed op het (strafbare) gedrag van hun kinderen dan zij denken. Hoe geef je de ouders, die het hardst nodig hebben, een steuntje in de rug? Hoe zorg je dat ze betrokken blijven bij hun kind zodat ze tijdig zicht krijgen op het gedrag van hun kind en weten hoe zij kunnen ingrijpen?

Onze aanpak

De kracht van de aanpak van Halt ligt in de positie die we innemen: we staan altijd náást de ouders. We benaderen de situatie vanuit het perspectief van de ouders en kijken samen met hen wat nodig is om de opvoedvaardigheden te versterken. Daarbij maken we gebruik van de methodiek ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’ van het expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding. Deze methodiek is bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar en bestaat uit interventies als themabijeenkomsten, opvoedworkshops, oudercursussen en -trainingen. Soms zijn deze interventies aanleiding voor intensievere gedragsinterventies of doorverwijzing naar jeugdhulpverlening.

Wat levert het op?

Door te leren over de oorzaken van norm- en grensoverschrijdend gedrag en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op dit gedrag, vergroten ouders hun opvoedvaardigheden en komen hun kinderen minder snel in de problemen. Zowel ouders als jongeren geven aan dat de conflicten thuis, door de aanpak van Halt, afnemen. En de praktische tips die we ouders geven, zorgen dat zij snel en gericht aan de slag kunnen waardoor het aantal kinderen dat voor het eerst een strafbaar feit pleegt, afneemt én waardoor kinderen die al strafbare feiten pleegden, minder snel in herhaling vallen.Contactpersoon:
Naam: Halt
Telefoonnummer: 088 115 35 00
E-mail: info@halt.nl


Doelgroep


- voor alle leeftijden

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 6-6-2013 10:02:15
Laatste wijziging: 23-6-2016 13:44:27

Halt

Bezoekadres:
Churchilllaan 11 (9e etage)
Utrecht

Postadres:
Postbus 4019
3502 HA Utrecht

Telefoonnummer: 088 115 35 00

Telefoonnummer: 088 115 35 01

E-mailadres: info@halt.nl

Website: www.halt.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Criminaliteitspreventie, straf en voorlichting voor jongeren tot 18 jaar.

Belangrijkste doelgroepen:
Jeugd van 12 - 18 jaar.


Contactpersoon:
Halt
E-mail: info@halt.nl
Telefoonnummer: 088 115 35 00