HomeHart voor Bewind › Beschermingsbewind
Zoom:

Beschermingsbewind

Doel:

Soms komt u in een situatie terecht waarin u hulp nodig heeft bij het beheren van uw inkomsten en vermogen. Dan is het mogelijk om beschermingsbewind aan te vragen. De kantonrechter neemt hierover een beslissing.


Werkwijze:

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die bijvoorbeeld door ziekte of handicap niet in staat zijn om hun eigen inkomsten en vermogen te beheren. Het kan ook gebeuren dat u niet in staat bent om een deel van uw inkomsten en/of vermogen niet zelf kunt beheren. De kantonrechter beslist over de onderbewindstelling en benoemt ook een bewindvoerder. De bewindvoerder beheert uw inkomsten, vermogen en zorgt ervoor dat uw financiële situatie stabiel wordt. Daarnaast zal de bewindvoerder proberen uw financiële positie te verbeteren, daar waar dat mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is dat zal worden onderzocht of u in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen als u die (nog) niet ontvangt.

In alle gevallen wordt voor u een beheerrekening geopend waarop al uw inkomsten (of het afgesproken deel hiervan) zal worden bijgeschreven. Vanaf de beheerrekening vinden de afgesproken betalingen plaats. Daarnaast wordt voor u een leefgeldrekening geopend waarop uw leefgeld volgens afspraak wordt gestort. De bewindvoerder beheert ook uw vermogen (of het door de kantonrechter opgedragen deel hiervan).

Aanvragen van (beschermings)bewind

Het aanvragen van (beschermings)bewind kan worden gedaan door:

- Uzelf;

- Uw echtgenoot/geregistreerde partner/ andere levensgezel;

- Uw familieleden zoals ouders, grootouders, broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten;

- Uw voogd, curator of mentor zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, Titel 16, 20);

- De officier van Justitie;

- De instelling waar u verblijft.Contactpersoon:
Naam: Hinke de Vries
Telefoonnummer: 06 5389 70 27
E-mail: info@hartvoorbewind.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 18-11-2014 13:48:33
Laatste wijziging: 4-10-2018 19:07:41

Aangeboden door:

Logo

Hart voor Bewind


Postadres: Postbus 40, 9560 AA Ter Apel
Telefoonnummer: 06 5389 70 27
E-mail: info@hartvoorbewind.nl
Website: www.hartvoorbewind.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij bieden hulp bij het beheren van inkomsten en vermogen. Daarnaast bieden wij hulp bij het nemen van zorgbeslissingen.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze diensten zijn bedoeld voor mensen wie een aanvraag willen doen voor curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap waarover de rechter een beslissing zal nemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap.


Contactpersoon:
Hinke de Vries
E-mail: info@hartvoorbewind.nl
Telefoonnummer: 06 5389 70 27