HomeHart voor Bewind › Curatele
Zoom:

Curatele

Doel:

Curatele is bedoeld voor meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn om hun belangen naar behoren te behartigen of niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Dit betekent dat alle beslissingen namens u, door de curator worden genomen. Bij elke beslissing moet vooraf aan de curator om toestemming worden gevraagd.


Werkwijze:

Als de rechter heeft beslist dat u onder curatele wordt gesteld dan betekent dit voor u dat u voor de wet niet langer handelingsbekwaam bent. Vanaf dat moment moet u voor al uw beslissingen vooraf toestemming van uw curator hebben gekregen. U mag dus geen rechtshandelingen meer verrichten zonder toestemming van uw curator. De curatele wordt ingeschreven in het landelijke curatele register.

Nadat de curatele is uitgesproken zal uw curator een beheerrekening voor u openen waarop al uw inkomsten zullen worden bijgeschreven. Alle betalingen en bijschrijvingen vinden plaats vanaf uw beheerrekening. Daarnaast wordt voor u een leefgeldrekening geopend waarop het afgesproken leefgeld wordt bijgeschreven. De curator beheert ook uw vermogen.

Aanvragen van curatele

Het aanvragen van curatele kan worden gedaan door:

- Uzelf;

- Uw echtgenoot/geregistreerde partner/ andere levensgezel;

- Uw familieleden zoals ouders, grootouders, broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten;

- Uw voogd, bewindvoerder of mentor zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, Titel 19, 20);

- De officier van Justitie;

- De instelling waar u verblijft.Contactpersoon:
Naam: Hinke de Vries
Telefoonnummer: 06 5389 70 27
E-mail: info@hartvoorbewind.nl


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 18-11-2014 12:33:43
Laatste wijziging: 4-10-2018 19:07:47

Aangeboden door:

Hart voor Bewind


Postadres: Postbus 40, 9560 AA Ter Apel
Telefoonnummer: 06 5389 70 27
E-mail: info@hartvoorbewind.nl
Website: www.hartvoorbewind.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij bieden hulp bij het beheren van inkomsten en vermogen. Daarnaast bieden wij hulp bij het nemen van zorgbeslissingen.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze diensten zijn bedoeld voor mensen wie een aanvraag willen doen voor curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap waarover de rechter een beslissing zal nemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap.


Contactpersoon:
Hinke de Vries
E-mail: info@hartvoorbewind.nl
Telefoonnummer: 06 5389 70 27