HomeHome Instead Thuisservice Eindhoven › Bijzondere ondersteuning en zorg
Zoom:

Bijzondere ondersteuning en zorg

Doel:

Terug naar huis na een ziekenhuisopname
Zorg in de laatste levensfase
Ondersteuning bij chronische aandoeningen
Intensieve begeleiding


Meer informatie:
 


Werkwijze:

Om de zorgkosten te beperken worden mensen steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen. Vaak gebeurt dat ook bij senioren die nog niet in staat zijn om weer voor zichzelf te zorgen. Als u in een dergelijke situatie terechtkomt, kunnen wij u een ‘Welkom Thuis’ bieden. Wij zorgen voor uw vervoer van het ziekenhuis naar huis. Daarna blijft uw CAREGiver u de eerste dagen helpen met bijvoorbeeld huishoudelijk werk, boodschappen doen, koken, persoonlijke verzorging. Hij of zij kan u ook gewoon gezelschap houden zodat u zich veilig voelt. Dit alles totdat u thuis weer uw draai heeft gevonden en op eigen kracht verder kunt. Indien nodig stellen wij, in overleg met u, met de transferverpleegkundige en/of uw huisarts een nazorgprogramma op.

Zorg in de laatste levensfase

Praten over de laatste levensfase en over sterven, is moeilijk. Toch maakt iedereen het van nabij mee. Sommigen bereiden zich op de laatste levensfase voor. Anderen doen dat nauwelijks, met als gevolg dat betrokkenen in stressvolle situaties moeilijke keuzes moeten maken.

Ondersteuning bij chronische aandoeningen

Wij zijn er niet alleen voor senioren. Ook wanneer u nog jonger bent en door een chronische aandoening ondersteuning en zorg nodig heeft willen wij u graag van dienst zijn. Als u bijvoorbeeld niet meer alles zelf kunt na een ongeval. Of ingeval sprake is van NAH-problematiek. Of wanneer sprake is van bijvoorbeeld Parkinson, MS of een andere chronische ziekte. Wij hebben altijd CAREGivers beschikbaar die ervaring hebben met deze bijzondere ondersteuning.

Intensieve begeleiding

Soms is de ondersteuning door alleen een CAREGiver niet voldoende. Als bijvoorbeeld sprake is van meer complexe situaties waarbij meerdere partijen betrokken zijn en tijdelijk of continue afstemming noodzakelijk is. In dat soort situaties kunt u onze klantcoördinator inschakelen als intermediair tussen senior, familie en andere zorgprofessionals om uw behoeften optimaal te behartigen.

Onze klantcoördinatoren zijn medisch-verpleegkundig opgeleide professionals op HBO-niveau en bij uitstek geschikt om in de rol van casemanager als gesprekspartner van senior, familie en zorgprofessionals te kunnen optreden. Zij voeren zelf geen medisch-verpleegkundige handelingen uit, maar zorgen ervoor dat dit door de juiste professionals wordt gedaan. Meestal zijn de huisarts en de thuiszorg hierbij betrokken. De wensen en behoeften van de senior en de familie zijn richtinggevend.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen


Specifieke doelgroep
Mensen met dementie
Gegevens ingevoerd: 29-11-2017 14:56:55
Laatste wijziging: 23-12-2020 19:35:29

Aangeboden door:

Logo

Home Instead Thuisservice Eindhoven


Bezoekadres: Noord Brabantlaan 2 Eindhoven
Postadres: Noord Brabantlaan 2, 5651LX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-3410011
E-mail: info.eindhoven@homeinstead.nl
Website: www.homeinstead.nl/eindhoven/

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij maken het mogelijk dat senioren langer gelukkig en onafhankelijk thuis kunnen blijven wonen.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met dementie, begeleiden van senioren die structuur nodig hebben.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden individuele begeleiding in de thuissituatie en mantelzorgtrainingen hoe om te gaan met mensen met dementie.