HomeInformatie Beheer Groep › Tegemoetkoming scholieren
Zoom:

Tegemoetkoming scholieren

Doel:

Bijdragen in de schoolkosten


Werkwijze:

Naar school gaan kost geld. Boeken en misschien een bus- of treinabonnement.

Mogelijk kom je vanaf je 18e in aanmerking voor een tegemoetkoming in deze kosten. Een tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage.

De hoogte van de basistoelage is afhankelijk van je woonsituatie. Inwonend of uitwonend. Je bent uitwonend als je op de eerste dag van de maand niet meer bij je ouders thuis woont.

Volg je hoger onderwijs, dan heb je recht op studiefinanciering voor het hoger onderwijs. De informatie op deze pagina's is dan niet op jou van toepassing. Dat geldt ook als je na 1 juli 18 wordt en beroepsonderwijs volgt, want dan heb je recht op studiefinanciering voor het beroepsonderwijs.

Basistoelage

De basistoelage krijg je altijd. De hoogte is afhankelijk van je woonsituatie: uitwonend of bij je ouders.

Aanvullende toelage

De aanvullende toelage bestaat uit een tegemoetkoming in de schoolkosten en soms uit een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld. De hoogte is in het schooljaar 2005-2006 afhankelijk van de klas waarin je zit en het inkomen in 2003 van je ouders.

Ouders

Met ouders worden bedoeld de persoon die, voordat je 18 werd, een tegemoetkoming voor jou ontving óf die in het laatste kwartaal waarin je nog 17 was, jouw wettelijke vertegenwoordiger was en zijn of haar partner. Voor het schooljaar 2005-2006 wordt onder partner verstaan degene met wie de ouder in 2005 meer dan zes maanden gehuwd is of samenwoont en een gezamenlijke huishouding voert. Grootouders, broers, zussen en kinderen worden niet als partner beschouwLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Servicekantoor IB-Groep Arnhem
Bezoekadres: Koningstraat 26

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Groningen
Bezoekadres: Kempkensberg 4

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Leeuwarden
Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Zwolle
Bezoekadres: Hanzelaan 280

Route / kaartServicebalie IB-Groep Deventer
Bezoekadres: Handelskade 75

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Enschede
Bezoekadres: Ripperdastraat 13

Route / kaartServicebalie IB-Groep Doetinchem
Bezoekadres: Raadhuisstraat 25

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Nijmegen
Bezoekadres: Keizer Karelplein 32d

Route / kaartServicebalie Maastricht
Bezoekadres: Avenue Céramique 50

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Sittard
Bezoekadres: Stationsstraat 41

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Eindhoven
Bezoekadres: De Witte Dame, Clausplein 6

Route / kaartServicebalie IB-Groep den Bosch
Bezoekadres: Vlijmenseweg 2

Route / kaartServicebalie IB-Groep Tilburg
Bezoekadres: Koningsplein 10

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Breda
Bezoekadres: Stationsweg 1C

Route / kaartServicebalie IB-Groep Bergen op Zoom
Bezoekadres: Hofstraat 2a

Route / kaartServicebalie IB-Groep Vlissingen
Bezoekadres: Spuistraat 6

Route / kaartServicebalie IB-Groep Amersfoort
Bezoekadres: Stadhuisplein 1

Route / kaartServicebalie Almere
Bezoekadres: Schrijverstraat 1 (bibliotheek 2e verdieping).

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Utrecht
Bezoekadres: Herman Gorterstraat 40

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Rotterdam
Bezoekadres: Wilhelminakade 131a

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Den Haag
Bezoekadres: Koninginnegracht 12 B13

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Amsterdam
Bezoekadres: Ottho Heldringstraat 5

Route / kaartServicekantoor IB-Groep Alkmaar
Bezoekadres: Mallegatsplein 12

Route / kaartServicebalie Apeldoorn
Bezoekadres: CODA Bibliotheek, Vosselmanstraat 299

Route / kaartServicebalie Emmen
Bezoekadres: Raadhuisplein 1

Route / kaartServicebalie Heerenveen
Bezoekadres: Burgemeester Kuperusplein (in de Bibliotheek)

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 30 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 24-11-2005 12:42:22
Laatste wijziging: 16-9-2008 19:52:02

Aangeboden door:

Informatie Beheer Groep


Bezoekadres: Kempensberg 2-6 Groningen
Postadres: Postbus 30155, 9700 LG Groningen
E-mail: hd@ib-groep.nl
Faxnummer: 050-5999850
Telefoonnummer: 050-5999999
Website: www.ib-groep.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
De Informatie Beheer Groep voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor onderwijsvolgers en -instellingen in Nederland een aantal onderwijswetten en -regelingen uit op het gebied van financiering en informatiebeheer, alsmede voor het ministerie van VROM in het kader van Wet Inburgering.


Belangrijkste doelgroepen:
Ouders met schoolgaande kinderen; studenten en terugbetalers


Soorten diensten of activiteiten:
De IB-Groep verzorgt voor het ministerie van OCenW de uitvoering van een deel van haar wet- en regelgeving, en de hieraan gerelateerde besluiten. Dit geldt onder meer voor:
* Wet op de studiefinanciering (WSF)
* Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
* Les- en cursusgeldwet (LCW)
* Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Daarnaast voert de IB-Groep ook werkzaamheden uit rondom de waardering van diploma's en de organisatie van school- en staatsexamens.

dD IB-Groep voert voor het ministerie van VROM werkzaamheden uit in het kader van de Wet Inburgering. Het gaat hierbij om het organiseren van inburgeringsexamens en het financieren van opleidingen.

Sinds 2008 voert de IB-Groep de subsidieregeling Lerarenbeurs voor scholing uit. Meer informatie hierover kunt vinden op de website www.ib-groep.nl.