HomeInformatie Langdurige zorg en ondersteuning › Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)
Zoom:

Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Doel:

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden.

Meer informatie:


Werkwijze:

Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

Een zorgvraag zelf is eigenlijk nooit complex, maar een logisch gevolg van iemands persoonlijke situatie. En die situatie vraagt soms om maatwerk. Complexiteit ontstaat als dat maatwerk niet goed te organiseren is. Het zorgsysteem heeft dan geen goed antwoord op de vraag.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Laatste wijziging: 11-1-2021 17:08:35

Aangeboden door:

Logo

Informatie Langdurige zorg en ondersteuning


Telefoonnummer: 030-7897878
Website: www.informatielangdurigezorg.nl


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Informatie van het ministerie van VWS over langdurige zorg en ondersteuning en jeugdzorg.


Soorten diensten of activiteiten:
U vindt hier eenvoudige uitleg over hulp in het dagelijks leven en over de langdurige zorg. En informatie over het organiseren van passende zorg bij complexe zorgvragen.