HomeInformatie punt › Cursussen en trainingen van Bibliotheken
Zoom:

Cursussen en trainingen van Bibliotheken

Doel:

Overzicht van basisvaardigheden op het gebied van taal, computergebruik en communiceren met de Digitale Oveheid


Werkwijze:

Deze landelijke website toont de activiteiten op het gebied van basisvaardigheden van bibliotheken in Nederland. Je vindt hier het gezamenlijk aanbod van alle deelnemende bibliotheken bij elkaar. Gestart wordt met het aanbod van belastingdienstverlening in bibliotheken en het Informatiepunt Digitale Overheid. De website is in ontwikkeling en het aanbod zal verder groeien, waardoor meer onderwerpen een plaats krijgen én de landelijke spreiding toeneemt naarmate (meer) bibliotheken meer invoeren.

Deze website toont het aanbod basisvaardigheden op aanbodniveau: concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de Bibliotheek; ook van (lokale) partners. En de praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Denk aan bijvoorbeeld hulp via spreekuren, zoals het Taalpunt, belastingspreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek.

Deze website is nog in ontwikkeling, de komende periode zal het aanbod groeien.

Een aantal bibliotheken hebben een eigen, lokale versie van deze landelijke website. De informatie van deze lokale websites is ook terug te vinden op deze landelijke website.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- ouderen
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 3-1-2023 20:06:43

Aangeboden door:

Logo

Informatie punt


Website: www.hetinformatiepunt.nl


Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Deze landelijke website toont de activiteiten op het gebied van basisvaardigheden van bibliotheken in Nederland.


Soorten diensten of activiteiten:
Je vindt hier het gezamenlijk aanbod van alle deelnemende bibliotheken bij elkaar.