HomeJob Solutions › Sociale activering voor allochtone mannen en vrouwen.
Zoom:

Sociale activering voor allochtone mannen en vrouwen.

Doel:

Activeren van allochtone uitkeringsgerechtigden en Nugger’s die op niveau 1 van de participatieladder staan ten einde te bewerkstelligen dat ze op niveau 3 dan wel 4 komen te staan.


Werkwijze:

In deze dienst werken we op maat en dus naar de situatie van de cliënt. Afhankelijk van de persoonlijke beperkingen is deze dienst zowel individueel als in groepsverband in te zetten. Ook is een combinatie mogelijk. Het is namelijk een veel voorkomend situatie dat we eerst individueel werken aan de zelfredzaamheid en sociaal overkomen van de cliënt en vervolgens deze ontwikkeling voortzetten in groepsverband.

Cliënt wordt actief benaderd om zich breed te participeren. Hiervoor werken we allereerst aan een duidelijke inzicht in haar belevingswereld en brengen we de bestaande instellingen in beeld.

De eerste contacten met de maatschappelijke instellingen brengen we samen met de cliënt af zodat cliënt meer vertrouwd raakt in deze kringen. Zodra er voortgang komt zullen langzaam maar zeker de zelfstandigheid proberen te vergroten.

Naast de bestaande netwerk met instellingen, als vrijwilligerscentrale, ROC, buurthuizen, Werkplein, etc, beschikt Job Solutions over een eigen werkbedrijf waarin cliënten geplaatst kunnen worden om in een veilige omgeving hun eerste stap te zetten richting een ‘echte’ werkomgeving. Hier wordt in de praktijk duidelijk hoe groot de afstand tot werken is en op welke punten cliënt getraind moet worden om die afstand te verkleinen en of te overbruggen. Deze leerpunten kunnen liggen op bijvoorbeeld sociale omgang met collega’s, omgang met leidinggevende/autoriteit, werktempo, kennismaken met praktische zaken als omgaan met ziekte/ziekmeldingen, inbedden van een (werkgerichte) activiteit in het leven van cliënt etc.

Tevens is het mogelijk, door onze samenwerking met Forum, om de inburgering en dus de taaltraining op de werkvloer voort te zetten dan wel extra te ondersteunen.

In het gehele traject blijven we intensief in contact met cliënt. Zowel de directe (privé) omgeving als de sociaal maatschappelijke omgeving wordt hierin actief betrokken.

Het resultaat is dat de cliënt door kan stromen naar instrumenten of trajecten horend bij de niveau 3 of 4 van de participatieladder.

Daar we cliënt ook mee maken op een werkplek,is het mogelijk om een juiste diagnostiek toe te passen en een passende vervolgadvies geven voor de verdere loopbaan van de cliënt. Voor deze doelgroep hebben we tevens de mogelijkheid om in eigentaal de assessment en diagnostiek uit te voeren zodat daadwerkelijk een optimale analyse gemaakt kan worden.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Mercado Eindhoven
Bezoekadres: Smalle Haven 111
Telnr.: 040 238 54 83

Route / kaart
Doelgroep


- Allochtone iedereen - vanaf 40 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 24-10-2010 21:20:10
Laatste wijziging: 6-2-2017 15:37:22

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving

Aangeboden door:

Job Solutions


Bezoekadres: Rietveldenweg 60A ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 2188, 5202 CD ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 623 53 64
E-mail: info@job-solutions.nl
Website: www.job-solutions.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Re-integratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden die een redelijke tot grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben al dan niet met lichamelijke en/of psychosociale klachten. Daarnaast is Job Solutions gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van werkzoekenden uit de allochtone doelgroep en de ZMP doelgroep (Zeer Moeilijk Bemiddelbaar)


Soorten diensten of activiteiten:
Sociaal-maatschappelijk activeringEmpowermentJobhuntingJobcoachingLoopbaanonderzoekBegeleiden van startersScholingstrajecten met baangarantieFit2start