HomeJuiste Loket › Informatie en advies over de (langdurige) zorg
Zoom:

Informatie en advies over de (langdurige) zorg

Doel:

Heeft u behoefte aan informatie en advies over de (langdurige) zorg? En heeft u vragen over de toegang, aanvraag en het regelen van deze zorg? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het Juiste Loket telefonisch en per mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

Zowel zorgvragers, hun naasten als professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.) kunnen bij het Juiste Loket terecht.

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

U heeft vragen over de toegang tot zorg en ondersteuning en weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is;

U heeft vragen over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;

U heeft vragen over het overgangsrecht (Wlz-indiceerbaren, Beschermd Wonen GGZC pakket);

U heeft vragen over de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en wilt weten hoe dit geregeld kan worden;

U heeft vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;

U heeft vragen of ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.Contactpersoon:
Naam: Juiste loket
Telefoonnummer: 030-7897878
E-mail: meldpunt@juisteloket.nl


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 3-5-2017 11:00:36
Laatste wijziging: 17-10-2019 19:29:10

Aangeboden door:

Juiste Loket


Postadres: Postbus 19161, 3501 DD Utrecht
Telefoonnummer: 030-7897878
E-mail: meldpunt@juisteloket.nl
Website: http://www.juisteloket.nl/


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
U kunt bij het Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag.


Contactpersoon:
Juiste loket
E-mail: meldpunt@juisteloket.nl
Telefoonnummer: 030-7897878