HomeKBO-PCOB › Belangenbehartiging
Zoom:

Belangenbehartiging

Doel:

Opkomen voor de belangen van ouderen

Meer informatie:
 


Werkwijze:

De PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor onze eigen leden. We volgen de ontwikkelingen en ondernemen zo nodig actie. Onder meer met lobbywerk richting politiek en richting andere beleidsbepalende organisaties. Wij zitten regelmatig aan tafel met ministers en met leden van de Tweede Kamer. In gesprekken met de politiek laten we de stem van de ouderen nadrukkelijk doorklinken. Dat is niet altijd meteen zichtbaar voor u als lid. Maar dat is het wél op termijn. Want met ons lobbywerk voeren we daadwerkelijk invloed uit op wet- en regelgeving. We behartigen uw belangen op landelijk niveau in Den Haag én in uw eigen stad of dorp.

Landelijke belangenbehartiging huis

Opkomen voor de (algemene) belangen van ouderen doet de PCOB op landelijk niveau voor een belangrijk deel samen met Unie KBO, NVOG en NOOM. De PCOB spant zich in voor de belangen van ouderen op het gebied van Arbeidsparticipatie, Zorg, welzijn & wonen, Gezondheid & ziekte en Financiën. Zoals in het model hiernaast te zien is, hebben de thema’s Waardig ouder worden en De menselijke maat een aparte ‘kamer’ binnen de PCOB. Deze twee identiteitsgebonden thema’s zijn voor de PCOB onderwerpen waar we vanuit onze christelijke levensovertuiging invulling aan willen geven.

Lokale belangenbehartiging

Belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Dat is niet per se een slechte ontwikkeling. Zorg wordt dichtbij mensen georganiseerd, gemeenten zijn in staat om meer maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor PCOB-afdelingen om invloed uit te oefenen op het beleid van gemeenten en op te komen voor de belangen van ouderen in de regio. Omdat het vanuit de landelijke vereniging onmogelijk is om per gemeente in te gaan op de specifieke thema´s hebben we, met oog op landelijke ontwikkelingen, algemene richtlijnen geformuleerd die voor ouderen in elke gemeente van belang zijn. Deze speerpunten heeft de PCOB samen met de Unie KBO en de NOOM opgesteld rondom de gemeenteraadsverkiezingen begin maart 2014. De punten zijn niet per se aan verkiezingen gebonden en nog steeds actueel.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 55 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 12-3-2007 10:39:02
Laatste wijziging: 20-10-2020 10:14:15

Aangeboden door:

Logo

KBO-PCOB


Bezoekadres: Ringwade 67, Gebouw F, 3439 LM Nieuwegein
Postadres: Ringwade 67, Gebouw F, 3439 LM Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Website: www.kbo-pcob.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Belangenbehartiging


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk. Ieder vanuit zijn eigen talenten, wensen en mogelijkheden.


Soorten diensten of activiteiten:
Onze speerpunten:
* Zorg, wonen en welzijn
* Veiligheid
* Koopkracht
* Digitalisering
* Zingeving

Hoe we daaraan werken? Door op te komen voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. Dynamisch, betrokken en christelijk geïnspireerd. Dat doen we samen met ‘onze’ senioren. Dit vanuit onze visie dat ouderen niet hun ouderdom of ziekte zijn, maar dat iedere individuele ouder juist van grote waarde is voor de samenleving en voor hun directe omgeving. Immers, ouderen hebben tijdens hun leven een grote veerkracht en wijsheid opgebouwd. Met hun kennis, ervaring en betrokkenheid vormen zij bovendien de ruggengraat van de vereniging. Úw vereniging. Want we zijn gemeenschappelijk actief.