HomeKoraal-Sterk in Werk › Arbeidskundige onderzoeken, arbeidskundige expertise en -advies
Zoom:

Arbeidskundige onderzoeken, arbeidskundige expertise en -advies

Doel:

Wij vinden dat iedereen regisseur is van zijn eigen leven en waar mogelijk actief moet kunnen meedoen in de samenleving. Binnen Koraal is Sterk in Werk dé specialist op het gebied van arbeidstoeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, verstandelijke beperking, leer- en/of gedragsproblemen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Loonwaarde bepaling ( methodiek: Dariuz, UWV en LAT)

Passende functie: Beoordeling passende functies-Matching op basis van belasting en belastbaarheid

Arbeidsvermogen: Beoordeling of de cliënt arbeidsvermogen ( participatie wet) heeft .

Jobcarving, jobcomposing: Beoordelen of er binnen een afdeling / organisatie functies te creëren zijn voor mensen met (arbeids)beperking (quotum wet ) .

Advies wetgeving sociaal domein: Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers (loonkosten)subsidies, premiekortingen, No-risk etc.Contactpersoon:
Naam: Servicebureau -Sterk in Werk
Telefoonnummer: 0411-652481
E-mail: infosiw@koraalgroep.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 15 tot 27 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 16-9-2009 14:02:56
Laatste wijziging: 22-6-2020 15:40:29

Aangeboden door:

Koraal-Sterk in Werk


Bezoekadres: Schijndelseweg 1 Boxtel
Postadres: Postbus 40, 5280 AA Boxtel
Telefoonnummer: 0411 - 652481
Faxnummer: 0411 - 652304
E-mail: infosiw@koraal.nl
Website: www.koraal.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Koraal-Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen met leer-, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen bij het zoeken naar een passende werkplek.


Belangrijkste doelgroepen:
Koraal- Sterk in Werk is er speciaal voor jongeren en jongvolwassenen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.


Soorten diensten of activiteiten:
Bij het vinden van een passende werkplek staat de cliënt altijd centraal. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van een intensief en individueel arbeidsre-integratietraject, gebaseerd op een integrale aanpak.
* Sociale activering, trainingen scholing
* Re-integratietrajecten
* Begeleiding op de werkplek, Jobcoaching
* Individuele ontwikkelingstrajecten op maat.
* Stagebegeleiding voor leerlingen uit VSO, PRO en ROC-Entree
* Arbeidskundige onderzoeken.


Contactpersoon:
Servicebureau -Sterk in Werk
E-mail: infosiw@koraalgroep.nl
Telefoonnummer: 0411-652481