HomeKoraal-Sterk in Werk › Sociale activering
Zoom:

Sociale activering

Doel:

Doorbreken van het sociaal isolement meer structuur in de dagen aanbrengen, goed voor jezelf zorgen,
Leren door doen; in beweging brengen van de cliënt, werkervaring opdoen binnen leerwerkplekken en/of reguliere bedrijven; direct aan de slag, inzetten activiteiten; aanpak belemmeringen en omgevingsfactoren.

Resultaat: Client kan vervolgtraject naar re-integratie .


Meer informatie:


Werkwijze:

Plan wordt gemaakt door de cliënt met ondersteuning “ieder kan zijn eigen plan maken”. Zelf sturend; sturen op empowerment; cliënt coachen in ontwikkeling zelfsturen; leren door zelf te “ondernemen”; inzetten eigen netwerk / omgeving cliënt. Zoeken naar mogelijkheden, Zowel groepswerk als individueel. E port folio .Doelgroep


- Voor iedereen - van 15 tot 27 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 15-9-2010 11:36:02
Laatste wijziging: 22-6-2020 15:44:17

Aangeboden door:

Koraal-Sterk in Werk


Bezoekadres: Schijndelseweg 1 Boxtel
Postadres: Postbus 40, 5280 AA Boxtel
Telefoonnummer: 0411 - 652481
Faxnummer: 0411 - 652304
E-mail: infosiw@koraal.nl
Website: www.koraal.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Koraal-Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen met leer-, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen bij het zoeken naar een passende werkplek.


Belangrijkste doelgroepen:
Koraal- Sterk in Werk is er speciaal voor jongeren en jongvolwassenen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.


Soorten diensten of activiteiten:
Bij het vinden van een passende werkplek staat de cliënt altijd centraal. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van een intensief en individueel arbeidsre-integratietraject, gebaseerd op een integrale aanpak.
* Sociale activering, trainingen scholing
* Re-integratietrajecten
* Begeleiding op de werkplek, Jobcoaching
* Individuele ontwikkelingstrajecten op maat.
* Stagebegeleiding voor leerlingen uit VSO, PRO en ROC-Entree
* Arbeidskundige onderzoeken.


Contactpersoon:
Servicebureau -Sterk in Werk
E-mail: infosiw@koraalgroep.nl
Telefoonnummer: 0411-652481