Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeKoraal-Sterk in Werk › Sociale activering
Zoom:

Sociale activering

Doel

Doorbreken van het sociaal isolement meer structuur in de dagen aanbrengen, goed voor jezelf zorgen,

Leren door doen; in beweging brengen van de cliënt, werkervaring opdoen binnen leerwerkplekken en/of reguliere bedrijven; direct aan de slag, inzetten activiteiten; aanpak belemmeringen en omgevingsfactoren.

Resultaat: Client kan vervolgtraject naar re-integratie .

Toelichting

Plan wordt gemaakt door de cliënt met ondersteuning “ieder kan zijn eigen plan maken”. Zelf sturend; sturen op empowerment; cliënt coachen in ontwikkeling zelfsturen; leren door zelf te “ondernemen”; inzetten eigen netwerk / omgeving cliënt. Zoeken naar mogelijkheden, Zowel groepswerk als individueel. E port folio .

Meer informatieDoelgroep

  • van 15 tot 27 jaar
Gegevens ingevoerd: 15-9-2010 11:36:02
Laatste wijziging: 22-6-2020 15:44:17

Koraal-Sterk in Werk

Bezoekadres:
Schijndelseweg 1
Boxtel

Postadres:
Postbus 40
5280 AA Boxtel

Telefoonnummer: 0411 - 652481

Telefoonnummer: 0411 - 652304

E-mailadres: infosiw@koraal.nl

Website: www.koraal.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Koraal-Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen met leer-, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen bij het zoeken naar een passende werkplek.

Belangrijkste doelgroepen:
Koraal- Sterk in Werk is er speciaal voor jongeren en jongvolwassenen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.