HomeLanghenkel Bewindvoering & Schuldmanagement › Beschermingsbewind
Zoom:

Beschermingsbewind

Doel:

De bewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van de financiën van de cliënt.


Werkwijze:

De kantonrechter moet toestemming geven voor bewindvoering. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af bij de rechtbank. Beschermingsbewind kan in veel situaties een uitkomst zijn voor (dementerende) ouderen. Maar ook voor jongeren, alleenstaanden en gezinnen die moeite hebben om rond te komen en/of schulden hebben, is het een uitstekende houvast. Wij zorgen er onder andere voor dat de vaste lasten op tijd betaald worden, alle toeslagen worden aangevraagd, dat contacten worden onderhouden met deurwaarders en incassobureaus en dat de cliënt (wanneer nodig) wordt begeleid naar schuldhulpverlening.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 7-7-2014 16:09:40

Aangeboden door:

Logo

Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement


Bezoekadres: Noordzeelaan 62 Zwolle
Postadres: Postbus 40127, 8004 DC Zwolle
Telefoonnummer: 038-468 27 95
E-mail: info@langhenkelbewindvoering.nl
Website: www.langhenkelbewindvoering.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Al bijna 25 jaar is De Langhenkel Groep actief op het gebied van werk, inkomen en zorg. Schulddienstverlening is al die tijd een belangrijk onderdeel van onze activiteiten geweest.


Soorten diensten of activiteiten:
Ons aanbod bestaat uit:
* Beschermingsbewind
* Curatele
* Mentorschap
* Budgetbeheer
* Schuldmanagement
* Opleiding, training en advies