HomeLanghenkel Bewindvoering & Schuldmanagement › Ondersteunen werknemers met schuldproblemen
Zoom:

Ondersteunen werknemers met schuldproblemen

Doel:

Inzetten op een optimaal presterende onderneming


Werkwijze:

Steeds meer mensen krijgen te maken met schuldenproblematiek. Ook werkgevers hebben daardoor vaker te maken met de gevolgen. Steeds vaker ondersteunen bedrijven hun medewerkers in het kader van schuldmanagement. Schulden van medewerkers kunnen immens vergaande gevolgen hebben voor de onderneming. Denk eens aan de uren die de salaris- en personeelsadministratie kwijt zijn aan de schuldenproblematiek van werknemers. Zo kunt u te maken krijgen met:

* loonbeslag door deurwaarders en incassobureaus;

* het betalen van voorschotten en het eerder uitbetalen van vakantie-uren;

* verzoeken om extra werkuren.

Er zijn meer signalen waaruit kan blijken dat de financiële problemen van uw werknemers vergevorderd zijn:

* een toename van het ziekteverzuim; extra functionerings- en verzuimgesprekken;

* fraude of diefstal;

* geld lenen van collega ‘s;

* stress en concentratieproblemen; verminderde productiviteit.

Als werkgever kunt u op verschillende manieren uw werknemers ondersteunen. Het voorkomen van problemen heeft uiteraard prioriteit. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door tijdens een persoonlijk gesprek te vragen of hij het financieel redt. Een volgende stap is hulp te zoeken om financiële problemen bij uw werknemers te voorkomen of op te lossen door middel van voorlichting, budgetcoaching / budgetbeheer. Bij problematische schulden is beschermingsbewind en schulddienstverlening een optie. Dit alles noemen wij schuldmanagement. Onze ondersteuning op het gebied van schuldmanagement Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement is een onderdeel van De Langhenkel Groep en al bijna 25 jaar actief op het gebied van werk, inkomen en zorg. Onze ervaren en gecertificeerde budgetbeheerders/ bewindvoerders / curatoren bieden u een uitgebreid dienstenpakket aan.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 67 jaar
Gegevens ingevoerd: 7-7-2014 16:39:20

Aangeboden door:

Logo

Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement


Bezoekadres: Noordzeelaan 62 Zwolle
Postadres: Postbus 40127, 8004 DC Zwolle
Telefoonnummer: 038-468 27 95
E-mail: info@langhenkelbewindvoering.nl
Website: www.langhenkelbewindvoering.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Al bijna 25 jaar is De Langhenkel Groep actief op het gebied van werk, inkomen en zorg. Schulddienstverlening is al die tijd een belangrijk onderdeel van onze activiteiten geweest.


Soorten diensten of activiteiten:
Ons aanbod bestaat uit:
* Beschermingsbewind
* Curatele
* Mentorschap
* Budgetbeheer
* Schuldmanagement
* Opleiding, training en advies