HomeLeergeld 2stromenland › Leergeld aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.
Zoom:

Leergeld aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.

Doel:

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Maar ook op voorzieningen zoals een fiets om b.v. naar school of sport te kunnen gaan, een laptop, sportkleding, zwemles of een lidmaatschap van de muziekschool.


Meer informatie:
 


Werkwijze:

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.Doelgroep


- tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 29-4-2023 18:40:40

Leergeld 2stromenland

Postadres:
Zonnebloemveld 3
6641 TA Beuningen

Telefoonnummer: 06-37171606

E-mailadres: Info@Leergeld2stromenland.NL

Website: www.leergeld2stromenland.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen.

Belangrijkste doelgroepen:
Stichting Leergeld 2stromenland is actief in de gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal.

>Soorten diensten of activiteiten:
Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen.