HomeLeergeld Amsterdam › Leergeld aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.
Zoom:

Leergeld aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.

Doel:

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Maar ook op voorzieningen zoals een fiets om b.v. naar school of sport te kunnen gaan, een laptop, sportkleding, zwemles of een lidmaatschap van de muziekschool.


Meer informatie:


Werkwijze:

We bieden ondersteuning voor o.a. schoolreizen, schoolbenodigdheden en schoolactiviteiten die niet betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdragen. TSO, huiswerkbegeleiding, een steuntje in de rug door Squla en bijles (als de school deze ondersteuning aanbeveelt), extra ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie.

We kunnen zorgen voor een fiets om mee naar school te gaan. Een OV-vergoeding als een fiets niet gebruikt kan worden vanwege handicap of stoornis of een laptop om huiswerk op te maken.

Wil uw kind graag sporten, zwemles of op muziek- of theaterles, is een bed nodig voor en goede nachtrust of een bureau en kunt u dat niet betalen dan helpen we u de juiste weg te vinden. We werken nauw samen met onze partners SINA en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

Leergeld Amsterdam betaalt altijd in natura. Dat betekent dat Leergeld niet geld, maar leveranciers betaalt voor bijlessen of producten zoals een fiets of een laptop.Doelgroep


- tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 29-4-2023 18:40:40

Leergeld Amsterdam

Postadres:
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam

Telefoonnummer: 020-7863896

E-mailadres: info@leergeldamsterdam.nl

Website: www.leergeldamsterdam.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Leergeld is er voor kinderen in de schoolgaande leeftijd uit gezinnen met een krappe beurs, die wonen in Amsterdam.

Belangrijkste doelgroepen:
Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten.

>Soorten diensten of activiteiten:
In Amsterdam doet 1 op de 4 kinderen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Bijles? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen.