HomeLeergeld Doesburg e.o. › Leergeld aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.
Zoom:

Leergeld aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.

Doel:

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Maar ook op voorzieningen zoals een fiets om b.v. naar school of sport te kunnen gaan, een laptop, sportkleding, zwemles of een lidmaatschap van de muziekschool.


Meer informatie:


Werkwijze:

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.Doelgroep


- van 4 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 1-5-2023 08:40:40

Leergeld Doesburg e.o.

Postadres:
Antwoordnummer 5023
6980 ZX Doesburg

Telefoonnummer: 0316 – 764 000

E-mailadres: info@leergelddoesburg.nl

Website: www.leergelddoesburg.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
De doelstelling van Stichting Leergeld Doesburg e.o. is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen (tot 130% van de bijstandsnorm) in de Gemeente Doesburg te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Belangrijkste doelgroepen:
Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.

>Soorten diensten of activiteiten:
Door verstrekkingen in natura wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen.