HomeLeergeld Nederland Best e.o. › Leergeld aanvragen
Zoom:

Leergeld aanvragen

Doel:

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Maar ook op voorzieningen zoals een fiets om b.v. naar school of sport te kunnen gaan, een laptop, sportkleding, zwemles of een lidmaatschap van de muziekschool.


Meer informatie:


Werkwijze:

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.Doelgroep


- Voor iedereen - tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 18-2-2022 18:40:40
Laatste wijziging: 10-5-2022 20:41:43

Aangeboden door:

Logo

Leergeld Nederland Best e.o.


Postadres: Postbus 216, 5680 AE Best
Telefoonnummer: 06-27650302 (dinsdag en donderdag)
E-mail: leergeld.bosb@gmail.com
Website: www.leergeld.nl/best


Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven.


Belangrijkste doelgroepen:
Gezinnen met kinderen in Best, Oirschot en Son en Breugel


Soorten diensten of activiteiten:
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Maar ook op voorzieningen zoals een fiets om b.v. naar school of sport te kunnen gaan, een laptop, sportkleding, zwemles of een lidmaatschap van de muziekschool.