HomeLeger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering › Multidimensional Treatment Fostercare (MTFC)
Zoom:

Multidimensional Treatment Fostercare (MTFC)

Doel:

Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) is een erkende gedragsinterventie voor jongeren van 12 – 18 jaar met forse gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Het programma wordt ingezet in het kader van een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) en/of in samenwerking met Jeugdzorg plus en is een 24-uurs behandelmethode.


Werkwijze:

MTFC wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Er is een grote mate van toezicht en controle op alle leefgebieden (thuis, school/werk, vrije tijd). De behandeling richt zich op het vergroten sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen en het aangaan van positieve relaties met volwassenen en leeftijdsgenoten. De jeugdige verblijft gedurende de behandeling in een speciaal getraind opvoedgezin. De opvoedouders zijn onderdeel van een geïntegreerde behandeling. Een gedragstrainer werkt wekelijks aan de ontwikkeling van gedragsalternatieven. Een vaardigheidsbegeleider onderneemt wekelijks activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding en helpt de jongere zijn behandeldoelen te realiseren.Contactpersoon:
Naam: MTFC
Telefoonnummer: 088 0901796


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Centraal bureau, Jeugdbescherming, Pleegzorg, MTFC en Reclassering
Bezoekadres: Zeehaenkade 30
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telnr.: 088 0901000
Faxnr.: 088 0901799

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 12 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- mensen met psychosociale problemen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 24-9-2009 20:57:55
Laatste wijziging: 9-7-2012 16:17:12

Aangeboden door:

Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering


Bezoekadres: Zeehaenkade 30 Utrecht
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telefoonnummer: 088 0901000
Website: https://www.legerdesheils.nl/ljr

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat doen we met een netwerk van zorg in de vorm van MTFC, gedragsinterventies, jeugdbeschermingsmaatregelen, pleegzorg en (jeugd)reclassering. In alle provincies, door heel Nederland. In ons werk nemen we geen afwachtende houding aan, maar zijn actief, initiatiefrijk en praktisch. We bieden diagnose, advies, begeleiding en toezicht, training, behandeling en nazorg. Onze adviezen en programma’s zijn stevig, nooit vrijblijvend en gericht op resultaat. We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht. Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Belangrijkste doelgroepen:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.


Soorten diensten of activiteiten:
We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht.

Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Contactpersonen:
Centraal bureau
Telefoonnummer: 088 0901000
Reclassering
Telefoonnummer: 088 0901798
Jeugdzorg
Telefoonnummer: 088 0901797
Pleegzorg
Telefoonnummer: 088 0901796
MTFC
Telefoonnummer: 088 0901796