HomeLeger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering › Pleegzorg
Zoom:

Pleegzorg

Doel:

Als Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering zetten we pleegzorg in voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die door omstandigheden voor korte of voor langere tijd, niet thuis kunnen wonen.


Werkwijze:

Omdat ieder kind uniek is, ieder gezin anders is en iedere situatie om een eigen aanpak vraagt, is pleegzorg maatwerk. De medewerkers van LJ&R (en van de Bureaus Jeugdzorg) die een kind uit huis plaatsen hebben dan ook de opdracht eerst te onderzoeken of plaatsing in een pleeggezin een goede optie is. En zo ja, of er een gezin uit het netwerk van het kind beschikbaar is. Pleegzorg onderzoekt vervolgens of dit netwerkpleeggezin een geschikte plek is voor het betreffende kind. Als er geen netwerkgezin beschikbaar is, maken we gebruik van een bestandsgezin via de regionale pleegzorginstellingen. We zetten ons er voor in dat ieder kind, indien mogelijk, terugkeert naar de eigen ouders.

Samenwerking

Van het aanbod van Pleegzorg Leger des Heils wordt grotendeels gebruik gemaakt door de eigen afdeling jeugdbescherming. Maar ook de Bureaus Jeugdzorg en de andere Landelijk Werkende Instellingen plaatsen jeugdigen bij ons. Dit kan op basis van een uitspraak (machtiging ) van de kinderrechter of op vrijwillige basis.

Omdat de pleegzorg van het Leger des Heils landelijk werkt, bieden wij een alternatief voor de regionale instellingen en kunnen de pleegouders kiezen voor begeleiding door het Leger des Heils. Het Leger des Heils onderscheidt zich door het grote percentage netwerkpleegzorg (dit is pleegzorg in een gezin uit het netwerk van het pleegkind of diens ouders) en door het niet onderhouden van een eigen bestand van pleegouders. Alle beschikbare middelen worden ingezet ten behoeve van de begeleiding van de pleegouders en het pleegkind.Contactpersoon:
Naam: Pleegzorg
Telefoonnummer: 088 0901796


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Alkmaar - Jeugdzorg
Bezoekadres: Bannewaard 164
Postadres: Bannewaard 164, 1824 EG Alkmaar
Telnr.: 072-5200677

Route / kaartAmsterdam - Reclassering
Bezoekadres: Weesperzijde 70
Postadres: Weesperzijde 70, 1091 EH Amsterdam
Telnr.: 020-56 23 700

Route / kaartArnhem - Reclassering
Bezoekadres: Frombergstraa 1
Postadres: Frombergstraa 1, Arnhem
Telnr.: 026-443 01 46

Route / kaartDen Haag - Reclassering
Bezoekadres: Conradkade 53/54
Postadres: Conradkade 53/54, 2517 BR Den Haag
Telnr.: 070-392 27 03

Route / kaartEindhoven - Reclassering
Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 80
Postadres: Dr. Cuyperslaan 80, 5623 BB Eindhoven
Telnr.: 040-260 68 11

Route / kaartGroningen (Jeugdzorg)
Bezoekadres: Laan Corpus Den Hoorn 106
Postadres: Laan Corpus Den Hoorn 106, 9728 JR Groningen
Telnr.: 050-7508800

Route / kaartLeeuwarden - Jeugdzorg
Bezoekadres: Floris Versterstraat 2
Postadres: Postbus 2554, 8901 AB Leeuwarden
Telnr.: 058-234 04 00

Route / kaartLelystad - Jeugdzorg & Reclassering
Bezoekadres: De Meent 2
Postadres: Postbus 1040, 8200 BA Lelystad
Telnr.: 0320-295 300

Route / kaartMaastricht - Reclassering
Bezoekadres: Het Bat 12
Postadres: Het Bat 12, 6211 EX Maastricht
Telnr.: 043-352 51 41

Route / kaartRotterdam - Jeugdzorg & Reclassering
Bezoekadres: Abraham van Stolkweg 140
Postadres: Abraham van Stolkweg 140, 3041 JA Rotterdam
Telnr.: 010-2381900

Route / kaartCentraal bureau, Jeugdbescherming, Pleegzorg, MTFC en Reclassering
Bezoekadres: Zeehaenkade 30
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telnr.: 088 0901000
Faxnr.: 088 0901799

Route / kaartZutphen - Jeugdzorg
Bezoekadres: Stationsplein 4
Postadres: Stationsplein 4, 7201 ML Zutphen
Telnr.: 0575-54 62 71

Route / kaartZwolle - Reclassering
Bezoekadres: Burg. Roelenweg 2
Postadres: Burg. Roelenweg 2, 8031 ES Zwolle
Telnr.: 038-425 60 60

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 24-9-2009 20:39:53
Laatste wijziging: 9-7-2012 16:17:27

Aangeboden door:

Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering


Bezoekadres: Zeehaenkade 30 Utrecht
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telefoonnummer: 088 0901000
Website: https://www.legerdesheils.nl/ljr

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat doen we met een netwerk van zorg in de vorm van MTFC, gedragsinterventies, jeugdbeschermingsmaatregelen, pleegzorg en (jeugd)reclassering. In alle provincies, door heel Nederland. In ons werk nemen we geen afwachtende houding aan, maar zijn actief, initiatiefrijk en praktisch. We bieden diagnose, advies, begeleiding en toezicht, training, behandeling en nazorg. Onze adviezen en programma’s zijn stevig, nooit vrijblijvend en gericht op resultaat. We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht. Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Belangrijkste doelgroepen:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.


Soorten diensten of activiteiten:
We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht.

Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Contactpersonen:
Centraal bureau
Telefoonnummer: 088 0901000
Reclassering
Telefoonnummer: 088 0901798
Jeugdzorg
Telefoonnummer: 088 0901797
Pleegzorg
Telefoonnummer: 088 0901796
MTFC
Telefoonnummer: 088 0901796