HomeLeger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering › Project Horizon
Zoom:

Project Horizon

Doel:

Dit project is er op gericht om de terugkeer van (ex-)gedetineerden in de samenleving mogelijk te maken. Het project is alleen gericht op de gemeente Eindhoven


Werkwijze:

Tijdens de detentie wordt met de betreffende inwoner van de gemeente Einhoven contact gelegd om na te gaan of hij/zij na het be-eindigen van de detentie hulp, advies of ondersteuing nodig heeft bij het vinden van woonruimte.

Nagegaan wordt welke hulp en ondersteuning de betreffende persoon nodig heeft om terugkeer mogelijk te maken.

Indien de persoon zelfstandig kan gaan wonen is er voor een periode van 6 maanden woonbegeleiding.

In geval van actuele verslaving of psychiatrische achtergrond wordt nagegaan welke ondersteuning op welke leefgebieden gewenst is. Hierbij wordt nagegaan welke instanties ingezet meoten worden.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat mensen toezicht krijgen om na te gaan of de re-integratie succesvol verloopt. De toezicht kan ook op vrijwillige basis afgesproken wordnLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Eindhoven - Reclassering
Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 80
Postadres: Dr. Cuyperslaan 80, 5623 BB Eindhoven
Telnr.: 040-260 68 11

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 23-10-2009 12:57:49
Laatste wijziging: 9-7-2012 16:17:37

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving

Aangeboden door:

Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering


Bezoekadres: Zeehaenkade 30 Utrecht
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telefoonnummer: 088 0901000
Website: https://www.legerdesheils.nl/ljr

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat doen we met een netwerk van zorg in de vorm van MTFC, gedragsinterventies, jeugdbeschermingsmaatregelen, pleegzorg en (jeugd)reclassering. In alle provincies, door heel Nederland. In ons werk nemen we geen afwachtende houding aan, maar zijn actief, initiatiefrijk en praktisch. We bieden diagnose, advies, begeleiding en toezicht, training, behandeling en nazorg. Onze adviezen en programma’s zijn stevig, nooit vrijblijvend en gericht op resultaat. We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht. Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Belangrijkste doelgroepen:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.


Soorten diensten of activiteiten:
We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht.

Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Contactpersonen:
Centraal bureau
Telefoonnummer: 088 0901000
Reclassering
Telefoonnummer: 088 0901798
Jeugdzorg
Telefoonnummer: 088 0901797
Pleegzorg
Telefoonnummer: 088 0901796
MTFC
Telefoonnummer: 088 0901796