Logo digitale-sociale-kaart.nl
HomeLeger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering › Project Horizon
Zoom:

Project Horizon

Doel

Dit project is er op gericht om de terugkeer van (ex-)gedetineerden in de samenleving mogelijk te maken. Het project is alleen gericht op de gemeente Eindhoven

Toelichting

Tijdens de detentie wordt met de betreffende inwoner van de gemeente Einhoven contact gelegd om na te gaan of hij/zij na het be-eindigen van de detentie hulp, advies of ondersteuing nodig heeft bij het vinden van woonruimte.

Nagegaan wordt welke hulp en ondersteuning de betreffende persoon nodig heeft om terugkeer mogelijk te maken.

Indien de persoon zelfstandig kan gaan wonen is er voor een periode van 6 maanden woonbegeleiding.

In geval van actuele verslaving of psychiatrische achtergrond wordt nagegaan welke ondersteuning op welke leefgebieden gewenst is. Hierbij wordt nagegaan welke instanties ingezet meoten worden.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat mensen toezicht krijgen om na te gaan of de re-integratie succesvol verloopt. De toezicht kan ook op vrijwillige basis afgesproken wordn


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Eindhoven - Reclassering
Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 80
Postadres: Dr. Cuyperslaan 80, 5623 BB Eindhoven
Telnr.: 040-260 68 11

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 9-7-2012 16:17:37

Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering

Bezoekadres:
Zeehaenkade 30
Utrecht

Postadres:
Postbus 2055
3500 GB Utrecht

Telefoonnummer: 088 0901000

E-mailadres: communicatie.ljr@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl/ljr


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat doen we met een netwerk van zorg in de vorm van MTFC, gedragsinterventies, jeugdbeschermingsmaatregelen, pleegzorg en (jeugd)reclassering. In alle provincies, door heel Nederland. In ons werk nemen we geen afwachtende houding aan, maar zijn actief, initiatiefrijk en praktisch. We bieden diagnose, advies, begeleiding en toezicht, training, behandeling en nazorg. Onze adviezen en programma’s zijn stevig, nooit vrijblijvend en gericht op resultaat. We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht. Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.

Belangrijkste doelgroepen:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.