HomeLeger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering › Reclassering
Zoom:

Reclassering

Doel:

Hoewel reclassering voornamelijk ingezet wordt door justitie, is succesvolle resocialisatie vooral ook een zaak van grenzen overbruggen en samenwerken tussen justitie en zorg, overheid en gemeenten.


Werkwijze:

3RO: drie reclasseringsorganisaties

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie organisaties:

• Reclassering Nederland (RN)

• Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

• Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R)

De drie organisaties verschillen van elkaar wat betreft geschiedenis, visie, omvang, structuur en manier van werken. Maar in de praktijk werken ze nauw met elkaar samen.

Meerwaarde

De drie reclasseringsorganisaties vormen samen een publiek bestel op private grondslag (op basis van de Wet Justitiesubsidies en de Reclasseringsregeling uit 1995). Een cliënt moet worden toebedeeld aan de instelling die hem of haar de meeste meerwaarde kan bieden. Hierbij staat het hoofdprobleem van de cliënt centraal. Dit is in de zogenoemde Bilthoven-criteria (1995) geregeld.

Verdeling

Is er sprake van problematisch gedrag in relatie tot de verslaving? En is er een relatie tussen delict en verslaving? Dan wordt de cliënt toebedeeld aan de SVG. Het Leger des Heils verleent hulp aan dak- en thuislozen, aan cliënten met een instabiele huisvestingssituatie en aan cliënten waarbij sprake is van een frequent afgebroken hulpverleningstraject. Voor de overigen is Reclassering Nederland de aangewezen partij.Contactpersoon:
Naam: Reclassering
Telefoonnummer: 088 0901798


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Alkmaar - Jeugdzorg
Bezoekadres: Bannewaard 164
Postadres: Bannewaard 164, 1824 EG Alkmaar
Telnr.: 072-5200677

Route / kaartAmsterdam - Reclassering
Bezoekadres: Weesperzijde 70
Postadres: Weesperzijde 70, 1091 EH Amsterdam
Telnr.: 020-56 23 700

Route / kaartArnhem - Reclassering
Bezoekadres: Frombergstraa 1
Postadres: Frombergstraa 1, Arnhem
Telnr.: 026-443 01 46

Route / kaartDen Haag - Reclassering
Bezoekadres: Conradkade 53/54
Postadres: Conradkade 53/54, 2517 BR Den Haag
Telnr.: 070-392 27 03

Route / kaartEindhoven - Reclassering
Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 80
Postadres: Dr. Cuyperslaan 80, 5623 BB Eindhoven
Telnr.: 040-260 68 11

Route / kaartEnschede - Jeugdzorg & Reclassering
Bezoekadres: Molenstraat 37
Postadres: Molenstraat 37, 7514 DJ Enschede
Telnr.: 053-482 24 50

Route / kaartGroningen (Reclassering)
Bezoekadres: Damsterdiep 271
Postadres: Damsterdiep 271, 9713 EE Groningen
Telnr.: 050-314 42 11

Route / kaartLeeuwarden - Jeugdzorg
Bezoekadres: Floris Versterstraat 2
Postadres: Postbus 2554, 8901 AB Leeuwarden
Telnr.: 058-234 04 00

Route / kaartLelystad - Jeugdzorg & Reclassering
Bezoekadres: De Meent 2
Postadres: Postbus 1040, 8200 BA Lelystad
Telnr.: 0320-295 300

Route / kaartMaastricht - Reclassering
Bezoekadres: Het Bat 12
Postadres: Het Bat 12, 6211 EX Maastricht
Telnr.: 043-352 51 41

Route / kaartRotterdam - Jeugdzorg & Reclassering
Bezoekadres: Abraham van Stolkweg 140
Postadres: Abraham van Stolkweg 140, 3041 JA Rotterdam
Telnr.: 010-2381900

Route / kaartCentraal bureau, Jeugdbescherming, Pleegzorg, MTFC en Reclassering
Bezoekadres: Zeehaenkade 30
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telnr.: 088 0901000
Faxnr.: 088 0901799

Route / kaartZutphen - Jeugdzorg
Bezoekadres: Stationsplein 4
Postadres: Stationsplein 4, 7201 ML Zutphen
Telnr.: 0575-54 62 71

Route / kaartZwolle - Reclassering
Bezoekadres: Burg. Roelenweg 2
Postadres: Burg. Roelenweg 2, 8031 ES Zwolle
Telnr.: 038-425 60 60

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 24-9-2009 20:07:16
Laatste wijziging: 9-7-2012 16:17:47

Aangeboden door:

Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering


Bezoekadres: Zeehaenkade 30 Utrecht
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telefoonnummer: 088 0901000
Website: https://www.legerdesheils.nl/ljr

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat doen we met een netwerk van zorg in de vorm van MTFC, gedragsinterventies, jeugdbeschermingsmaatregelen, pleegzorg en (jeugd)reclassering. In alle provincies, door heel Nederland. In ons werk nemen we geen afwachtende houding aan, maar zijn actief, initiatiefrijk en praktisch. We bieden diagnose, advies, begeleiding en toezicht, training, behandeling en nazorg. Onze adviezen en programma’s zijn stevig, nooit vrijblijvend en gericht op resultaat. We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht. Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Belangrijkste doelgroepen:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.


Soorten diensten of activiteiten:
We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht.

Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.


Contactpersonen:
Centraal bureau
Telefoonnummer: 088 0901000
Reclassering
Telefoonnummer: 088 0901798
Jeugdzorg
Telefoonnummer: 088 0901797
Pleegzorg
Telefoonnummer: 088 0901796
MTFC
Telefoonnummer: 088 0901796