HomeLeger des Heils › Jeugdbescherming & Reclassering
Zoom:

Jeugdbescherming & Reclassering

Doel:

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering helpt door middel van drang- en dwangmaatregelen (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk) om mensen een nieuw perspectief te geven op een zinvol bestaan.

Meer informatie:


Werkwijze:

Jeugdbescherming

Op het gebied van Jeugdbescherming voeren we alle wettelijke maatregelen uit; ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdbescherming.

Jeugdreclassering

Met onze jeugdreclassering bieden we hulp aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. Onze hulp is daarbij gericht op het voorkomen of doen afnemen van een criminele carrière. Onze activiteiten betreffen het bieden van hulp en steun aan de jongere bij het nakomen van de voorwaarden in opdracht van de officier van de justitie en/of de rechter.

Reclassering

De regering werkt hard aan het terugdringen van recidive. Leger des Heils Reclassering speelt daarin een sleutelrol. Ons doel als reclasseringsorganisatie is helder: de kans op recidive verminderen. Door advies, toezicht en begeleiding en waar nodig, gedragsinterventie, nazorg en ondersteuning bij resocialisatie.



Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Leger des Heils Reclassering
Bezoekadres: Zeehaenkade 30
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telnr.: 088-0901000
Webs.: www.legerdesheils.nl/ljr

Route / kaart




Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 15 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- justitieklanten




Gegevens ingevoerd: 29-9-2009 13:47:18
Laatste wijziging: 11-8-2017 15:15:38

Aangeboden door:

Leger des Heils


Bezoekadres: Spoordreef 10 Almere
Postadres: Postbus 3006, 1300 EH Almere
Telefoonnummer: 036-539 81 11
E-mail: info@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl

Route / kaart:



Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.


Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding