HomeLijn5 › Behandeling met verblijf
Zoom:

Behandeling met verblijf

Doel:

Lijn5 biedt verschillende mogelijkheden voor behandeling met verblijf. Het gaat hierbij altijd om een tijdelijk verblijf.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Observatie

Als niet meteen duidelijk is wat de beste hulp is, kan een jongere voor observatie tijdelijk in een behandelgroep van Lijn5 verblijven. In deze korte periode gaan we uitgebreid bekijken wat er aan de hand is, of waar de problemen vandaan komen. Op basis van de observatie geven we een advies over welke behandeling of begeleiding kan helpen.

Behandelgroep

Soms is het voor een kind beter om tijdelijk niet thuis te wonen. Het kind kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met problemen thuis en vertoont ernstige gedragsproblemen. Een andere reden kan zijn dat thuis een onveilige situatie voor het kind of de omgeving is ontstaan.

Feniks jeugd-detox Noord-Holland

Feniks biedt hulp aan jongeren tot 23 jaar met verslavingsproblemen. Voorwaarde is, dat zij vrijwillig willen stoppen met het gebruik van verslavende middelen, gokken en gamen. De jongere woont maximaal 12 weken op de locatie in Heerhugowaard. Na het interne traject, volgt een ambulant vervolgtraject op de plek waar de jongere woont (gaat wonen). Gedurende het traject staat het behouden en versterken van de eigen kracht van de jongere en zijn/haar omgeving centraal.

Gezinshuis

Sommige kinderen en jongeren kunnen na een intensieve behandeling niet meer thuis wonen. Het is dan beter om in een ‘ander’ gezin behandeling en begeleiding te krijgen. De kleinschaligheid en het wonen in een normale gezinssituatie zorgen ervoor dat het kind zich beter kan ontwikkelen.

Lijn5 heeft een aantal Gezinshuizen waar een kind voor langere tijd kan wonen samen met de gezinshuisouders en hun kinderen. Hij of zij heeft dus elke dag dezelfde professionele begeleiders. Samen met hen gaat de jongere aan de slag met het leren omgaan met z'n problemen.

3-milieuvoorziening

Als de problemen thuis en op school te groot zijn, kan een intensieve 24-uursbehandeling helpen. Speciaal voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen biedt Lijn5 een besloten behandeling binnen een 3-milieuvoorziening in Driehuis en Den Helder. De jongeren doen hier van alles: wonen, naar school gaan, sporten, en aan zichzelf werken. Zeer intensief betekent dat een kind 24 uur per dag directe begeleiding en toezicht krijgt van de begeleiders. Bij de behandeling ligt de nadruk op het accepteren van opvoedingsgezag en het aanleren van sociale vaardigheden. Het begrip ‘besloten’ verwijst naar de beschermingsmaatregelen, waaronder de mogelijkheid tot het afsluiten van de kamerdeuren en buitendeuren.

Zelfstandigheidstraining

Jongeren, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen, kunnen bij Lijn5 leren om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden. De jongeren zijn nog niet zover dat ze op eigen benen kunnen staan en hebben (op een aantal punten) begeleiding nodig. Of ze hebben hulp nodig bij het oplossen van hun problemen. Lijn5 kent een aantal vormen van zelfstandigheidstraining:

•Individueel Behandeltraject

•Kamertrainingscentrum/Begeleid Wonen

•Behandeltraject moeder en kind - Klijntje5

Individueel Behandeltraject

Lijn5 biedt 24-uursbehandeling aan jongeren die wonen op een locatie van Lijn5. In een individueel behandeltraject werkt de jongere toe naar een grotere zelfstandigheid. Een vervolgplek kan zijn bij (Interne) Kamertraining of Begeleid Wonen, maar ook terugkeer naar huis of een plek in het netwerk van de jongere.

Kamertrainingscentrum/Begeleid Wonen

Bij een Kamertrainingscentrum leven de jongeren op een stabiele en rustige woonplek van Lijn5. Wij begeleiden hen bij het oplossen van problemen en stellen met elke jongere een persoonlijk groeiplan op met leerdoelen. Met behulp van trainingen werkt de jongere aan de eigen leerdoelen om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken. De jongeren hebben altijd een eigen kamer. Ze gaan naar school of hebben werk, zijn lid van een sportclub en ontvangen vrienden. Bovendien leren ze allerlei dagelijkse taken, zoals eten koken en boodschappen doen, omgaan met geld, en een sociaal netwerk opbouwen én onderhouden.

Behandeltraject moeder en kind - Klijntje5

Klijntje5 is een behandelprogramma in Utrecht speciaal voor jonge (aanstaande) moeders met een licht verstandelijke beperking. Bij Klijntje5 helpen de begeleiders de jonge (aanstaande) moeders om in kleine stappen te leren wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te worden, zodat ze goed voor zichzelf en hun kind kunnen zorgen.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Kop van Noord-Holland en West-Friesland
Bezoekadres: Sperwerstraat 6b, Alkmaar
Postadres: Postbus 43, 1970 AA IJmuiden
Telnr.: 088-513 14 01
E-mail: toegang.nhn@ln5.nl

Route / kaartRegio Alkmaar
Bezoekadres: Sperwerstraat 6b, Alkmaar
Postadres: Postbus 43, 1970 AA IJmuiden
Telnr.: 088-513 14 01
E-mail: toegang.regioalkmaar@ln5.nl

Route / kaartAmsterdam Regio
Bezoekadres: Chris Lebeaustraat 4
Postadres: Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam
Telnr.: 088-513 11 28
Faxnr.: 088-513 11 29
E-mail: toegang.regioamsterdam@ln5.nl

Route / kaartMidden- en Zuid-Kennemerland
Bezoekadres: Duin en Kruidbergerweg 1, Driehuis
Postadres: Postbus 43, 1970 AA IJmuiden
Telnr.: 088-513 11 03
E-mail: toegang.regiokennemerland@ln5.nl

Route / kaartAmsterdam Stad
Bezoekadres: Chris Lebeaustraat 4
Postadres: Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam
Telnr.: 088-513 11 28
Faxnr.: 088-513 11 29
E-mail: toegang.stadamsterdam@ln5.nl

Route / kaartUtrecht
Bezoekadres: Pahud de Mortangesdreef 61
Postadres: Pahud de Mortangesdreef 61, 3562 AB Utrecht
Telnr.: 088-513 19 00
E-mail: toegang.regioutrecht@ln5.nl

Route / kaartGelderland
Bezoekadres: De Bovenkruier 47
Postadres: De Bovenkruier 47, 1970 AA Apeldoorn
Telnr.: 088-513 18 18
Faxnr.: 088-513 18 01
E-mail: toegang.regioapeldoorn@ln5.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 27 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 4-3-2016 16:10:44
Laatste wijziging: 10-3-2016 09:42:40

Aangeboden door:

Lijn5

Jeugdzorg in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland

Bezoekadres: Duin en Kruidbergerweg 1, 1985 HG Driehuis
Postadres: Postbus 43, 1970 AA IJmuiden
Telefoonnummer: 088-513 13 13
Faxnummer: 088-513 13 23
E-mail: info@ln5.nl
Website: www.ln5.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Lijn5 brengt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben een halte verder in hun leven.


Belangrijkste doelgroepen:
Bij ons kunnen jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking rekenen op een goede aansluiting. Met andere woorden: precies op dié hulp en ondersteuning die nodig is om verder te komen.