HomeLIMOR - Regiobureau Zuid-Holland › Housing First

Housing First

Doel:

Housing First in Zuid Holland is bedoeld voor de groep langdurig dak- en thuislozen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving.

Meer informatie:


Werkwijze:

Vaak zijn eerdere hulpverleningstrajecten doorlopen die niet positief zijn afgerond en / of is jarenlang zorg vermeden. Inzet: snel maar verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat.

Housing First biedt een huis, gecombineerd met intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning. We creëren laagdrempeligheid door geen voorwaarden te stellen, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. Er geldt één afspraak: accepteren van begeleiding!

Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo en de aard van onze (onvoorwaardelijke!) ondersteuning. Juist deze onvoorwaardelijkheid blijkt de drijvende kracht én het succes van Housing First waarbij ‘opvangen, aanpakken, loslaten’ daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Let op: aanmelden voor Housing First kan alleen via het Centraal Coördinatie Punt (CCP) van de gemeente Den Haag.Contactpersoon:
Naam: Info
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Regiobureau Zuid-Holland
Bezoekadres: Papyruspad 1
Postadres: Papyruspad 1, 2283HG Rijswijk
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 20-1-2017 15:41:40

Aangeboden door:

LIMOR - Regiobureau Zuid-Holland


Bezoekadres: Papyruspad 1 Rijswijk
Postadres: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl
Website: www.limor.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Onze aanpak vat zich samen in drie woorden: Opvangen, aanpakken, loslaten. Dankzij deze aanpak kunnen mensen de draad van het reguliere leven weer oppakken.


Belangrijkste doelgroepen:
LIMOR ondersteunt en begeleidt mensen die geen thuis meer hebben, die hun onderkomen dreigen te verliezen, of ernstige problemen hebben met zelfstandig wonen.


Soorten diensten of activiteiten:
- Beschermd wonen
- Doorstroomvoorziening
- Housing First
- Thuisbegeleiding


Contactpersoon:
Info
E-mail: info@limor.nl
Telefoonnummer: 085 4856000


Locaties van deze organisatie:

 Regiobureau Zuid-Holland
 Bezoekadres: Papyruspad 1
 Postadres: Papyruspad 1, 2283HG Rijswijk
 Telefoonnummer: 085 485 6000
  info@limor.nl

Route / kaart:
 VGE Den Haag Centrum
 Bezoekadres: Laan van Meerdervoort 110 - 112
 Postadres: Laan van Meerdervoort 110 - 112, 2517AS Den Haag
 Telefoonnummer: 085 485 6000
  info@limor.nl

Route / kaart:
 VGE Den Haag Zuid West
 Bezoekadres: Vinkensteynstraat 141
 Postadres: Vinkensteynstraat 141, 2562TP Den Haag
 Telefoonnummer: 085 485 6000
  info@limor.nl

Route / kaart:
 VGE Rijswijk / Delft
 Bezoekadres: Leyweg 14C
 Postadres: Leyweg 14C, 2545 CM Den Haag
 Telefoonnummer: 085 485 6000
  info@limor.nl

Route / kaart:
 VGE Leidschendam / Voorburg / Wassenaar
 Bezoekadres: Elviraland 73-75
 Postadres: Elviraland 73-75, 2591 GG Den Haag
 Telefoonnummer: 085 485 6000
  info@limor.nl

Route / kaart:
 VGE Zoetermeer
 Bezoekadres: Semsschans 13-15
 Postadres: Semsschans 13-15, 2728HT Zoetermeer
 Telefoonnummer: 085 485 6000
  info@limor.nl

Route / kaart: