HomeLoket Altena › Gemeentelijk minimabeleid

Gemeentelijk minimabeleid

Doel:

Uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid


Werkwijze:

Op grond van het gemeentelijk minimabeleid kunnen inwoners met een laag inkomen in een aantal gevallen een bijdrage of een tegemoetkoming ontvangen.

Het minimabeleid kent de volgende onderdelen:

1- kwijtschelding of vermindering van de aanslag plaatselijke belastingen.

2- Regeling Tegemoetkoming bijzondere kosten.

3- Extra tegemoetkoming bijzondere kosten.

4- Schuldhulpverlening

5- Declaratiefonds.Contactpersoon:
Naam: Loket Altena
Telefoonnummer: 0183 - 507 307


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Loket Altena
Bezoekadres: Raadhuisplein 1
Postadres: Postbus 16, 4250 DA Werkendam
Telnr.: 0183 - 507 307

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 21-3-2012 11:33:25

Aangeboden door:

Loket Altena


Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Werkendam
Postadres: Postbus 16, 4250 DA Werkendam
Telefoonnummer: 0183 - 507 307
E-mail: info@loketaltena.nl
Website: www.loketaltena.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Loket Altena werkt voor alle inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Het Loket voert de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) uit en de Wet werk en bijstand (Wwb).


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem.


Soorten diensten of activiteiten:
Algemene Bijstandswet
Wet Sociale Werkvoorziening
Arbeidsbevorderende regelingen
Uitvoering van het gemeentelijke minimabeleid
Hulp bij huishouden
Vervoer
Passend wonen
Personenalarmering
Rolstoel
Maaltijden
Klussendienst


Contactpersoon:
Loket Altena
Telefoonnummer: 0183 - 507 307


Locaties van deze organisatie:

 Loket Altena
 Bezoekadres: Raadhuisplein 1
 Postadres: Postbus 16, 4250 DA Werkendam
 Telefoonnummer: 0183 - 507 307

Route / kaart: