HomeLoket Altena › Meldpunt Schuldhulpverlening

Meldpunt Schuldhulpverlening

Doel:

Het Meldpunt biedt ondersteuning bij het aanpakken van uw geldproblemen. U kunt geholpen worden bij het regelen van uw schulden. Ook wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe geldproblemen.


Werkwijze:

In het Meldpunt Schuldhulpverlening werken drie organisaties samen.

- Loket Altena: verzorgt de aanmelding, het eerste gesprek en eventueel de eerste ondersteuning;

- Kredietbank Breda: biedt ondersteuning als uw geldproblemen leiden tot een schuldregeling en/of budgetbeheer;

- Stichting Trema: geeft advies over uw budget, kan u begeleiden bij het omgaan met uw budget en eventueel andere problemen.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- langdurig werkzoekenden
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 27-2-2012 14:50:29
Laatste wijziging: 21-3-2012 11:33:46

Aangeboden door:

Loket Altena


Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Werkendam
Postadres: Postbus 16, 4250 DA Werkendam
Telefoonnummer: 0183 - 507 307
E-mail: info@loketaltena.nl
Website: www.loketaltena.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Loket Altena werkt voor alle inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Het Loket voert de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) uit en de Wet werk en bijstand (Wwb).


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem.


Soorten diensten of activiteiten:
Algemene Bijstandswet
Wet Sociale Werkvoorziening
Arbeidsbevorderende regelingen
Uitvoering van het gemeentelijke minimabeleid
Hulp bij huishouden
Vervoer
Passend wonen
Personenalarmering
Rolstoel
Maaltijden
Klussendienst


Contactpersoon:
Loket Altena
Telefoonnummer: 0183 - 507 307


Locaties van deze organisatie:

 Loket Altena
 Bezoekadres: Raadhuisplein 1
 Postadres: Postbus 16, 4250 DA Werkendam
 Telefoonnummer: 0183 - 507 307

Route / kaart: