HomeLuciVer › Dagbehandeling: een extra steuntje in de rug
Zoom:

Dagbehandeling: een extra steuntje in de rug

Doel:

Een langdurige ziekte of beperking zet iemands leven behoorlijk op zijn kop. Met wat extra zorg en behandeling kunnen mensen vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks leven blijven deelnemen. Dat is natuurlijk van enorm belang voor de kwaliteit van leven.


Werkwijze:

Die extra zorg en behandeling gericht op het behoud en de verbetering van iemands zelfstandigheid en zelfredzaamheid vinden mensen op de dagbehandeling van LuciVer. In een gezellige, huiselijke sfeer wordt deelgenomen aan diverse activiteiten en krijgen cliënten oefen- en vaardigheidstherapieën, zoals fysiotherapie, ergopedie en logopedie. Hierdoor leren de cliënten omgaan met hun situatie. Ook het thuisfront wordt actief bij de begeleiding betrokken zodat de cliënt ook thuis ondersteund kan worden.

De dagbehandeling krijgt vorm vanuit een samenwerking tussen LuciVer en zorggroep Maas & Waal. De dagbehandeling is gevestigd op de begane grond van locatie Portiuncula en is van maandag t/m vrijdag geopend.Contactpersoon:
Naam: receptie van LuciVer
Telefoonnummer: 024 - 641 31 41
E-mail: info@luciver.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 40 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 31-10-2015 12:01:21

Aangeboden door:

Logo

LuciVer


Bezoekadres: Leemweg 134 Wijchen
Postadres: Leemweg 134, 6603 AM Wijchen
Telefoonnummer: 024 - 6413141
Faxnummer: 024 - 6450994
E-mail: zorgbemiddeling@luciver.nl
Website: www.luciver.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
LuciVer gaat ervan uit dat ieder mens op zijn eigen manier in het leven staat. Dat ieder mens uniek is en zelf kiest wat zin geeft aan zijn leven. Deze keuzevrijheid vormt het begin van wat wij binnen LuciVer ‘goed leven’ noemen. Het met anderen leven, genieten en delen in het ontmoeten van anderen, draagt daar onmiskenbaar aan bij.


Soorten diensten of activiteiten:
Welzijn:
- Dagbegeleiding
- Dagbehandeling
- Zingeving
- Eten en ontmoeten
- Uitleenservice

Zorg:
- Zorg en hulp thuis
- Dagbegeleiding
- Wonen met zorg
- Tijdelijk verblijf
- Palliatieve zorg

Wonen


Contactpersoon:
receptie van LuciVer
E-mail: info@luciver.nl
Telefoonnummer: 024 - 641 31 41