HomeLumens › Dynamo Academy
Zoom:

Dynamo Academy

Doel:

Dynamo Academy richt zich op het ontwikkelen van alternatieve leerlijnen voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Dynamo Academy biedt groepen 15 jongeren een leerwerkomgeving in een creatief platform waarin zij zich ontwikkelen naar economische zelfstandigheid. De combinatie van leermeesterschap en het al aanwezige creatieve platform in Dynamo geeft jongeren de kans om direct aan de slag te gaan. De werkervaring in het creatieve platform zorgt voor een sterk portfolio waarmee jongeren sneller een baan vinden. Daarnaast krijgen zij de kans om zich als (zelfstandig) ondernemer te ontwikkelen.

Met Dynamo Academy anticiperen we sterk op het voorkomen of terugdringen van jeugdwerkeloosheid (terugleiden naar kwalificerend onderwijs, werken als freelancer of werknemer, uitbreiden netwerk op arbeidsmarkt, hervinden motivatie en structuur om gericht aan de eigen loopbaan te werken.)


Werkwijze:

Vraaggerichte aanpak

De werkwijze van Dynamo Academy waarin jongeren eigen regie hebben over het leerwerkprogramma is in 2014 gestart als experiment en laat na zes maanden zien dat jongeren na een korte periode van wennen de regie daadwerkelijk nemen. De eerste weken vragen de deelnemers nog wanneer ze huiswerk krijgen en wat ze moeten doen. Door richting en kaders te geven waarbinnen zij hun leerwerkprogramma kunnen volgen, verandert dit. De jongeren leren nieuwe vaardigheden en zetten zelfstandig acties uit. Iedere jongere kiest zijn leermeester vanuit wederkerigheid. De leermeester staat naast de deelnemer. Samen bepalen ze de leerroute.

Dynamo Academy selecteert de jongeren. De groep bestaat uit vijftien jongeren met een afgeronde of niet-afgeronde vo-, mbo-, hbo- of wo-opleiding. De verhouding kwetsbaar-kansrijk is 60-40. De combinatie van deze groep zorgt voor een sterk organiserend en regulerend vermogen. De inzet van de leermeesters en het creatieve platform in Dynamo geeft jongeren de kans direct aan de slag te gaan als vrijwilliger of beginnend professional. Leermeesters zijn medewerkers of senior vrijwilligers van Dynamo. Wanneer er intern geen match te vinden is, kan de leermeester in het bedrijfsleven gezocht worden.

De grote voorsprong die we in Dynamo Academy hebben, is dat het creatieve platform al aanwezig is. Daaraan voegen we een leerwerkprogramma toe, waarbij talent niet toevallig succesvol wordt, maar jongeren toewerken naar een vorm van het voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Elke deelnemer heeft een leermeester met wie hij samen op identiteits-, talentontwikkelings- en werktocht gaat. Voordat ze aan de tocht beginnen, stippelen ze een route uit die ze gaan lopen. In deze route worden kennis en vaardigheidsprogramma’s aangeboden door het regionale bedrijfsleven en de leermeesters. Elke jongere neemt deel aan minimaal zes programma’s op de route. De programma’s worden groepsgericht gevolgd en hebben verschillende lengtes. Het werkprogramma wordt in het creatief platform Dynamo uitgevoerd.

De huidige programmering biedt de jongeren een plek op een van de volgende gebieden:

· eventorganisatie

· licht & geluid

· nieuwe media, audiovisueel en fotografie

· docent dans, muziek of sport

· artiest dans of muziek

· management dans of muziek

· facilitair en beveiliging

· horeca

· administratief/financieel

De deelnemer regelt zijn eigen leertraject. Hij maakt hierbij gebruik van de website mijnplanonline.nl. Hij heeft eigen regie over het leerproces en registreert dit ook. De coördinator en leermeester volgen de leerlijn van de deelnemer nauw en ondersteunen waar nodig. In 2014 bleek dat enkele jongeren tevens specialistische hulp nodig hadden. Dit is precies de uitdaging voor de deelnemer en de professional: het talent als uitgangspunt nemen en de benodigde hulp in de leerlijn meenemen. De non-formele leerweg biedt hiervoor ruimte en zorgt voor een grotere slagingskans van de deelnemer. De coördinator houdt hiervoor korte lijnen met WIJ040 en andere eerste- en tweedelijnszorg om de specialistische hulp te kunnen bieden. Ook bouwt de jongere aan een E-portfolio. Dit is een beeldgericht portfolio waarin talent centraal staat.

Dynamo Academy wordt in Eindhoven en daarbuiten gezien als een non-formal educator, een nieuwe school die een alternatief biedt op systemen die onvoldoende aansluiten bij de vraag van jongeren.

Deelnemers worden uitgedaagd expertise en ervaring met elkaar te delen. Vanuit het Erasmus+-programma krijgen zij de kans een internationale uitwisseling aan te gaan. Hierin wordt een groot beroep gedaan op zelfstandigheid en ondernemersvaardigheden en het draagt bij aan een succesvolle uitstroom.Contactpersoon:


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Todo
Bezoekadres: Jacob van Wassenaerstraat 69
Postadres: Jacob van Wassenaerstraat 69, 5684 CR Best
Telnr.: 0499 460 111
E-mail: info@jctodo.nl
Webs.: https://jctodo.nl/

Route / kaartJongerencentrum Dynamo
Bezoekadres: Catharinaplein 21
Postadres: Catharinaplein 21, Eindhoven

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 27 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 24-3-2015 17:04:23

Aangeboden door:

Logo

Lumens


Bezoekadres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven
Postadres: Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Website: www.lumenswerkt.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Soorten diensten of activiteiten:
Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.


Contactpersonen:
Lumens
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040-219 33 00
Crisisdienst
E-mail: voor noodgevallen in weekend en avond
Telefoonnummer: 040 – 253 03 50
Sociaal Raadsliedenwerk
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)