HomeLuminis Nalatenschapafwikkeling › Particuliere opsporing of Recherche
Zoom:

Particuliere opsporing of Recherche

Doel:

• Opsporing van erfgenamen van (onbeheerde) nalatenschappen
• Opsporen van crediteuren en afwikkeling van tegoeden bij faillissementen
• Vinden van begunstigden van uit te keren levensverzekeringen
• Traceren van rechthebbenden van andersoortige rechtsvorderingen
• Afwikkeling van tegoeden uit liquidaties van rechtspersonen
• Claimen van de legitieme portie namens onterfde legitimarissen
• Monitoring van vorderingen bij failliete debiteuren
• Forensisch genealogisch onderzoek (ter onderbouwing)


Werkwijze:

Voor het verrichten van particuliere recherchewerkzaamheden is in Nederland een vergunning nodig van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Luminis beschikt over zo'n vergunning: POB 1403. Daarnaast dient een particulier onderzoeksbureau toestemming te vragen aan het College Bescherming Persoonsgegevens voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze toestemming is aan Luminis verleend onder nummer 1545901.Contactpersoon:
Naam: K. Zondervan
Telefoonnummer: 085-0604243?
E-mail: info@zondervanlegal.nl


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 27-6-2014 13:08:42
Laatste wijziging: 4-10-2018 19:11:08

Aangeboden door:

Luminis Nalatenschapafwikkeling


Bezoekadres: Hazelaarstraat 8 Alphen aan den Rijn
Postadres: Postbus 506, 2400 AM Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer: 085-0604243?
Faxnummer: 0877844153
E-mail: info@zondervanlegal.nl
Website: www.luminisexecuteurs.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Belangeloos ontzorgen van erflaters en hun nabestaanden.


Soorten diensten of activiteiten:
Luminis is een particulier onderzoeksbureau [POB 1403] gespecialiseerd in Employment Screening of Antecedentenonderzoek en de Opsporing van rechthebbenden van uit faillissementen en nalatenschappen voortvloeiende tegoeden. Daarnaast levert Luminis diensten op het gebied van nalatenschapafwikkeling of Executele, in de hoedanigheid van Executeur, Bewindvoerder of Vereffenaar


Contactpersoon:
K. Zondervan
E-mail: info@zondervanlegal.nl
Telefoonnummer: 085-0604243?