HomeLunet zorg › Begeleid wonen - trainingshuis
Zoom:

Begeleid wonen - trainingshuis

Doel:

De trainingshuizen van Lunet zorg bieden jongeren de mogelijkheid te groeien naar zelfstandigheid.


Werkwijze:

De huizen zijn bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar met een licht verstandelijke beperking. De nadruk ligt hier op training. Gedurende de periode dat zij hier verblijven, gemiddeld één tot drie jaar, worden zij getraind in hun zelfstandigheid, zodat ze in de toekomst kunnen doorstromen naar een zelfstandigere woonvorm.

Trainingen die aangeboden worden zijn onder andere:

* Wassen, koken, strijken, schoonmaken;

* Persoonlijke verzorging;

* Omgaan met geld, post en instanties;

* Hoe ga je om met anderen en jezelf;

* Opkomen voor jezelf;

* Kritiek geven en ontvangen;

* Het accepteren van je beperkingen.

Naast deze trainingsmogelijkheden wordt er ook behandeling geboden in de vorm van diagnostiek en therapieën.

Er wordt niet alleen gekeken naar problemen, maar vooral ook naar het positieve gedrag van de jongeren en hun mogelijkheden. Zij hebben veel inspraak in hun trainingsprogramma.Contactpersoon:
Naam: Cliëntbureau
Telefoonnummer: 0800 0200137 (gratis)
E-mail: info@lunetzorg.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 15 tot 25 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 17-9-2009 13:38:11
Laatste wijziging: 5-1-2016 14:16:16

Aangeboden door:

Lunet zorg


Postadres: Postbus 270, 5600 AG Eindhoven
Telefoonnummer: 088 551 5000
Faxnummer: 088 551 5437
E-mail: info@lunetzorg.nl
Website: www.lunetzorg.nl


Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Mensen ondersteunen met een (verstandelijke) beperking. Van jong tot oud. Hun wensen, behoeften en keuzes staan centraal.


Belangrijkste doelgroepen:
Lunet zorg is werkzaam in de regio Zuidoost Brabant. In toenemende mate is de organisatie ook actief in andere gemeenten, zoals in de regio Tilburg.


Soorten diensten of activiteiten:
• Wonen met passende zorg op de woonparken Eckartdal in Eindhoven en De Donksbergen in Duizel.
• Wonen met passende zorg in Wijk en Dorp.
• Ontwikkelingsgerichte ondersteuning en behandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand van 0 tot 18 jaar.
• Leren, werken en dagbesteding.
• Ondersteuning en zorg thuis.


Contactpersoon:
Cliëntbureau
E-mail: info@lunetzorg.nl
Telefoonnummer: 0800 0200137 (gratis)