HomeMEE IJsseloevers › Consulenten voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke functiebeperking
Zoom:

Consulenten voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke functiebeperking

Doel:

De consulent biedt ondersteuning als u moeilijkheden ervaart als gevolg van uw handicap of chronische ziekte. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit onafhankelijk advies of begeleiding bij individuele vragen; trajecten van indicatiestelling of be


Werkwijze:

MEE beschikt over een team van gespecialiseerde consulenten voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke functiebeperking en/of mensen met chronische ziekte.

De consulent biedt ondersteuning als u moeilijkheden ervaart als gevolg van uw handicap of chronische ziekte. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit onafhankelijk advies of begeleiding bij individuele vragen; trajecten van indicatiestelling of bezwaarprocedures.

De hulp van de consulent LG omvat talrijke en uiteenlopende onderwerpen; zoals wonen; voorzieningen; aangepast vervoer; financiële zaken en de verschillende budgetten voor het verkrijgen van ondersteuning.

Met de aanwezige knowhow en expertise biedt de consulent u vooral praktische ondersteuning bij het zoeken en vinden van geschikte hulp.

De consulent LG werkt voor de cliënt die:

* vragen heeft over wonen; zorg en welzijn en hierbij een onafhankelijk advies wil;

* doorzijn/haar beperkingen niet in staat is om bepaalde zaken persoonlijk te regelen; of hiervoor niet (meer) de energie heeft;

* vragen heeft inzake wet- en regelgeving;

* vragen heeft over dagbesteding; onderwijs; arbeid; vervoer; recreatie en rijtijd

Zowel mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap als mensen met een chronische ziekte kunnen met allerlei beperkingen te maken krijgen. Om uiteenlopende redenen bestaat soms de behoefte aan onafhankelijk advies en ondersteuning. Die kunnen zowel nodig zijn voor het realiseren van zorg als voor het nemen van beslissingen over veranderingen in de woon- en leefsituatie. De consulent beoordeelt vanuit een onafhankelijke positie de totale situatie. Daarbij worden de persoonlijke wensen van de cliënt en zijn of haar omgeving geïnventariseerd.

Ook het aanbod van diverse instanties en organisaties wordt door de consulent in kaart gebracht. Daarna worden aanbod en /raag op elkaar afgestemd.

Dat deze werkwijze succesvol is; blijkt wel uit het feit dat hulpverleningsinstanties bij complexe thuiszorgsituaties steeds vaker een beroep doen op de specifieke deskundigheid van de consulent.

De consulent beschikt over een uitgebreide kennis op het gebied van wonen; zorg er welzijn en biedt u de meest actuele informatie- en professioneel advies over alle mogelijke varianten binnen dit aandachtsveld.

Daarnaast helpt de consulent u bij het maken van verantwoorde keuzes en bij het leggen van contacten.

De consulent verricht ook concrete diensten; zoals hulp bij het invullen van formulieren en het opstellen van verzoek- en/of bezwaarschriften.

De consulent kan u behulpzaam zijn bij het verhelderen van de hulpvraag.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat u een beroep moet doen op verschillende voorzieningen en instanties. Misschien worden uw vragen hierbij niet duidelijk beantwoord- woord; of bent u ontevreden over de wijze waarop een instantie uw vraag of verzoek afwikkelt. In een dergelijke situatie kunt u de consulent LG inschakelen als bemiddelaar.

Wanneer u te maken krijgt met meerdere instanties kan de consulent; waar nodig; zorgdragen voor een goede afstemming en coördinatie tussen de betrokken instanties.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 6-3-2007 12:17:45
Laatste wijziging: 6-11-2012 15:14:52

Aangeboden door:

Logo

MEE IJsseloevers


Bezoekadres: Dr. van Deenweg 2-10 Zwolle
Postadres: Postbus 517, 8000 Am Zwolle
E-mail: info@meeijsseloevers.nl
Faxnummer: 088 633 0 639
Telefoonnummer: 088 633 0 633
Website: www.mee-ijsseloevers.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
MEE IJsseloevers is een organisatie, die mensen met een beperking ondersteunt, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit met behoud van regie op eigen leven.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een Lichamelijke- en verstandelijke beperking Chronisch zieken Mensen met autisme of aanverwante contactstoornis Mensen met niet aangeboren hersenletsel én hun betrokkenen.


Soorten diensten of activiteiten:
Heeft u ondersteuning nodig en bepaalt u graag zelf hoe dit gebeurt, dan helpt MEE u graag zonder indicatie en kosteloos. Daarnaast heeft MEE één belang en dat is uw belang. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders of zorginstellingen.

Activiteit:
Informatie, advies en kortdurend praktische ondersteuning op ieder moment in uw leven of het nu gaat om opvoeden & ontwikkelen, leren & werken, wonen & samenleven, geld & regelgeving.