Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeMEE IJsseloevers › Sociaal-juridische dienstverlening
Zoom:

Sociaal-juridische dienstverlening

Doel

Om u van dienst te zijn in de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving op financieel en sociaaljuridisch gebied; zijn er bij MEE sociaal juridische consulenten werkzaam.

Toelichting

Wat doet de consulent SJD?

De consulent SJD biedt dienstverlening op het gebied van wet- en regelgeving aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Als u vragen heeft over (bijvoorbeeld) het Persoonsgebonden Budget (PGB); de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) of de Wajong-regeling;dan kunt u die bespreken met de consulent SJD. Als het mogelijk is worden uw vragen direct beantwoord en anders verder uitgezocht.

De consulent SJD biedt ook praktische hulp; bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het invullen van aanvraagformulieren en het opstellen van bezwaarschriften.

Het is de bedoeling dat de hulp van de consulent SJD u in staat zal stellen zelfstandiger te functioneren. Dat kan alleen als de oplossing voor uw probleem 'op maat gesneden is'. Dat betekent dat de consulent SJD zich zeer goed van uw persoonlijke situatie op de hoogte zal stellen.

Als het nodig en wenselijk is wordt bovendien 'hulp op maat' bij instellingen gezocht die gespecialiseerd zijn op het gebied van wet- en regelgeving.

De consulent SJD werkt voor cliënten met een verstandelijke; zintuiglijke of lichamelijke handicap of een chronische ziekte.

Daarnaast kunnen ook ouders of andere familieleden van deze cliënten een beroep doen op de diensten van de consulent SJD. De functie blijkt zeer succesvol te zijn omdat ook steeds meer medewerkers van andere organisaties een beroep doen op de specifieke deskundigheid van de consulent SJD


Doelgroep

  • voor alle leeftijden


Laatste wijziging: 6-11-2012 15:14:56

MEE IJsseloevers

Bezoekadres:
Dr. van Deenweg 2-10
Zwolle

Postadres:
Postbus 517
8000 Am Zwolle

Telefoonnummer: 088 633 0 633

Telefoonnummer: 088 633 0 639

E-mailadres: info@meeijsseloevers.nl

Website: www.mee-ijsseloevers.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
MEE IJsseloevers is een organisatie, die mensen met een beperking ondersteunt, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit met behoud van regie op eigen leven.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een Lichamelijke- en verstandelijke beperking Chronisch zieken Mensen met autisme of aanverwante contactstoornis Mensen met niet aangeboren hersenletsel én hun betrokkenen.