HomeMEE IJsseloevers › Zorgconsulent
Zoom:

Zorgconsulent

Doel:

De Zorgconsulent is er voor individuele ondersteuning voor langere perioden.


Werkwijze:

Als ouders van een (jong-)volwassene met een verstandelijke handicap1 wordt u steeds vaker voor de vraag ^geplaatst: 'Welke zorg of hulp denkt u voor uw kind nodig te hebben ben?' U speelt op die manier (eventueel in overleg met uw kind) een grote rol in het bepalen van de zorg die uw kind krijgt. Bij MEE werken zorgconsulenten die u op professionele wijze kunnen ondersteunen in het maken van die keuze. De zorgconsulent biedt een luisterend oor; advies en ondersteuning bij allerlei soorten problemen en vragen^en. De zorgconsulent is er ook voor individuele ondersteuning voor andere perioden. De zorgconsulent kent de weg door de wereld van de instellingen en is op de hoogte van regelingen en procedures. De consulent biedt hulp en ondersteuning vanuit een on- afhankelijke positie. Op die manier kunt u uw keus maken uit de verschillende vormen van zorg en begeleiding die er in Nederland zijn. Die zorg kan in een instelling geboden worden; maar vaak ook gewoon bij u thuis; met extra ondersteuning van gespecialiseerde- de medewerkers van een instelling. Dus op de manier die het best bij u en uw kind past. Als u zorg wilt hebben; dan gaat daar een traject van indicatiestelling en zorgtoewijzing aan vooraf. Het traject van indicatiestelling vindt in overleg met u en uw kind plaats. U kunt ook kiezen op welke manier u de zorg die u wilt hebben; wilt financieren. Uiteraard staat de zorgconsulent u met raad en daad terzijde om een keus te maken die het best op uw situatie van toepassing is. Daarbij houdt de consulent rekening met uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 6-3-2007 12:18:49
Laatste wijziging: 6-11-2012 15:14:59

Aangeboden door:

Logo

MEE IJsseloevers


Bezoekadres: Dr. van Deenweg 2-10 Zwolle
Postadres: Postbus 517, 8000 Am Zwolle
E-mail: info@meeijsseloevers.nl
Faxnummer: 088 633 0 639
Telefoonnummer: 088 633 0 633
Website: www.mee-ijsseloevers.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
MEE IJsseloevers is een organisatie, die mensen met een beperking ondersteunt, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit met behoud van regie op eigen leven.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een Lichamelijke- en verstandelijke beperking Chronisch zieken Mensen met autisme of aanverwante contactstoornis Mensen met niet aangeboren hersenletsel én hun betrokkenen.


Soorten diensten of activiteiten:
Heeft u ondersteuning nodig en bepaalt u graag zelf hoe dit gebeurt, dan helpt MEE u graag zonder indicatie en kosteloos. Daarnaast heeft MEE één belang en dat is uw belang. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders of zorginstellingen.

Activiteit:
Informatie, advies en kortdurend praktische ondersteuning op ieder moment in uw leven of het nu gaat om opvoeden & ontwikkelen, leren & werken, wonen & samenleven, geld & regelgeving.