HomeMEE West-Brabant › Zorgconsulent
Zoom:

Zorgconsulent

Doel:

De Zorgconsulent is er voor individuele ondersteuning voor langere perioden.


Werkwijze:

Als ouders van een (jong-)volwassene met een verstandelijke handicap wordt u steeds vaker voor de vraag geplaatst: 'Welke zorg of hulp denkt u voor uw kind nodig te hebben?' U speelt op die manier (eventueel in overleg met uw kind) een grote rol in het bepalen van de zorg die uw kind krijgt. Bij MEE West-Brabant werken zorgconsulenten die u op professionele wijze kunnen ondersteunen in het maken van die keuze. De zorgconsulent biedt een luisterend oor; advies en ondersteuning bij allerlei soorten problemen en vragen. De zorgconsulent is er ook voor individuele ondersteuning voor langere perioden. De zorgconsulent kent de weg door de wereld van de instellingen en is op de hoogte van regelingen en procedures. De consulent biedt hulp en ondersteuning vanuit een onafhankelijke positie. Op die manier kunt u uw keus maken uit de verschillende vormen van zorg en begeleiding die er jn Nederland zijn. Die zorg kan in een instelling geboden worden; maar vaak ook gewoon bij u thuis; met extra ondersteuning van gespecialiseerde medewerkers van een instelling. Dus op de manier die het best bij u en uw kind past. Als u zorg wilt hebben; dan gaat daar een traject van indicatiestelling en zorgtoewijzing aan vooraf. Het traject van indicatiestelling vindt in overleg met u en uw kind plaats. U kunt ook kiezen op welke manier u de zorg die u wilt hebben; wilt financieren. Uiteraard staat de zorgconsulent u met raad en daad terzijde om een keus te maken die het best op uw situatie van toepassing is. Daarbij houdt de consulent rekening met uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.Contactpersoon:
Naam: Regiobureau MEE West-Brabant
Telefoonnummer: 076-5223090
E-mail: info@meewestbrabant.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Regiobureau MEE West-Brabant
Bezoekadres: Heerbaan 100
Telnr.: 076-5223090
Faxnr.: 076 514 90 10
E-mail: info@meewestbrabant.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 29-4-2014 11:05:51

Aangeboden door:

Logo

MEE West-Brabant


Bezoekadres: Heerbaan 100 Breda
Postadres: Heerbaan 100, 4817 NL Breda
E-mail: info@meewestbrabant.nl
Telefoonnummer: 076-5223090
Website: www.meewestbrabant.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert; ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs; wonen; werken; sociale voorzieningen; inkomen; vervoer; vrije tijd. Voor jong en oud. Voor direct betrokkenen; maar ook voor hun ouders of verzorgers. MEE informeert; biedt ondersteuning bij moeilijke afwegingen en wijst de weg naar de aangewezen instanties. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De diensten van MEE worden door het ministerie van VWS gefinancierd en zijn voor u gratis.


Belangrijkste doelgroepen:
MEE West-Brabant biedt gespecialiseerde dienst- en hulpverlening aan (familieleden van) mensen met een verstandelijke; lichamelijke of zintuiglijke handicap; een ontwikkelingsstoornis of een chronische ziekte.


Soorten diensten of activiteiten:
MEE ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijks leven. MEE biedt informatie; advies of ondersteuning. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:
Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen
Ondersteuning bij het traject van zorg- en indicatieaanvraag
Adviezen bij de opvoeding van uw gehandicapte kind
Tips en adviezen om uw dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk in te richten
Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een persoonsgebonden budget
Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld gemeente of ziekenfonds
Advies bij persoonlijke problemen


Contactpersoon:
Regiobureau MEE West-Brabant
E-mail: info@meewestbrabant.nl
Telefoonnummer: 076-5223090