HomeMeerVoormekaar › Leven en wonen
Zoom:

Leven en wonen

Doel:

Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij; of het nu gaat om werk of vrijwilligerswerk, het hebben van sociale contacten of het opdoen van vaardigheden. De meeste mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.


Werkwijze:

Samen met vrijwilligers(organisaties), vitale wijkbewoners en netwerkpartners biedt MeerVoormekaar praktische en sociale ondersteuning aan bewoners met een ondersteuningsbehoefte, waarbij zij worden gestimuleerd hun mogelijkheden aan te boren en hun eigen kracht aan te spreken.

Veel aandacht gaat uit naar de ondersteuning van kwetsbare ouderen. Praktische ondersteuning in het dagelijks leven en tevens de weg vinden naar hulp en zorg in een complexe samenleving, waar steeds meer via de digitale snelweg gebeurt.

Het gaat hierbij om:

EENZAAMHEID

DEMENTIE

LOTGENOTENGROEPEN

PLUSBUS / OPSTAP VERVOER

LANGER ZELFSTANDIG WONEN

HULPDIENSTEN

alarmering

klussendienst

bezoek en opvang service

administratieve ondersteuning

vervoer met ondersteuning

boodschappenbegeleidingsdienst

MAATJESPROJECTEN

AUTISME

RECREATIE EN ACTIVERINGDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 55 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 16-11-2010 20:10:16
Laatste wijziging: 28-8-2017 15:44:06

Aangeboden door:

MeerVoormekaar


Bezoekadres: Heemstraweg 53 Druten
Postadres: Heemstraweg 53, 6651 KH Druten
E-mail: info@meervoormekaar.nl
Telefoonnummer: 0487-20 00 10
Website: www.meervoormekaar.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
MeerVoormekaar, dé welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Druten en Wijchen.


Belangrijkste doelgroepen:
Jongeren, ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en vluchtelingen