HomeMovisie › Kennisdossiers
Zoom:

Kennisdossiers

Doel:

De belangrijkste informatie op het terrein van sociale vraagstukken hebben wij voor u verzameld in onderstaande dossiers.

Meer informatie:


Werkwijze:

De belangrijkste informatie op het terrein van sociale vraagstukken hebben wij voor u verzameld in onderstaande dossiers. U vindt er informatie in diverse vormen: nieuws, agenda, publicaties, interventiebeschrijvingen, praktische tools (pdf), praktijkvoorbeelden (pdf), et cetera. Rode draad door onze website zijn steeds de artikelen.

Kennisdossiers

* Cliëntenparticipatie

* Effectiviteit

* Huiselijk geweld

* Informele zorg

* LHBTI-emancipatie

* Maatschappelijke zorg

* Participatie en activering

* Professionalisering

* Seksueel geweld

* Sociale wijkteams

* Vrijwillige inzet

* Zelfregie

* Zorg en ondersteuning



Contactpersoon:
Naam: Afdeling Communicatie Movisie


Doelgroep


- Voor iedereen

Specifieke doelgroep
Sociaal werkers, zorg- en welzijnsorganisaties, ambtenaren en bestuurders van gemeenten, vrijwilligers en andere actieve burgers




Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 12-9-2017 08:44:46

Aangeboden door:

Movisie


Bezoekadres: Catharijnesingel 47 Utrecht
Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Telefoonnummer: 030 789 20 00
E-mail: info@movisie.nl
Website: www.movisie.nl

Route / kaart:



Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. De activiteiten van Movisie zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, aanpak huiselijk en seksueel geweld en inclusie en diversiteit. Onze ambitie is het realiseren van een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.


Soorten diensten of activiteiten:
Movisie biedt toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen, publicaties en methodieken.


Contactpersonen:
Marijke Booijink
Afdeling Communicatie Movisie
Matthijs Terpstra, Hilde van Xanten, Marjet van Houten