Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeNabuurs Systeemgericht werk › Begeleiding en behandeling bij game- en internetverslaving en afhankelijkheid
Zoom:

Begeleiding en behandeling bij game- en internetverslaving en afhankelijkheid

Doel

Doel is:

- dat de cliënt en zijn gezin weer (meer) plezier in het leven ervaren zonder de game- internetverslaving.

- dat de cliënt kijkt weer positiever naar zichzelf

Toelichting

Nabuurs Systeemgericht werk biedt begeleiding en behandeling bij gameverslaving, gameafhankelijkheid en internetafhankelijkheid. Gerelateerd problemen, zoals social media verslaving ofwel social besitas genoemd horen hier ook bij. Vaak gaat het om jongeren en jong volwassenen met wie het in het dagelijks leven even minder goed loopt. School en werk stagneren, er is sprake van slaapproblemen, verstoord dag en nachtritme en het niet meer hebben van andere hobby's. Vaak zijn er (hierdoor) ook gezinsproblemen. In een aantal situaties is er sprake van co-morbide (bijkomende) problemen zoals sociale angst, faalangst, stemmingsproblemen of autisme verwante problemen. Door alle problemen is er vaak sprake van een laag zelfbeeld. Nabuurs biedt individuele maar ook gezinsgerichte begeleiding en behandeling op bovengenoemde problemen. - na intake wordt samen een plan van aanpak gemaakt en afspraken gemaakt over het aantal sessies en de duur per sessie. - 1 sessie duurt 45 minuten - gemiddeld aantal sessies is 15 keer


Contactpersoon

Naam: Marius Nabuurs
Telefoonnummer: 06-44211192
E-mail: m.nabuurs@systeemgerichtwerk.nl


Doelgroep

  • van 12 tot en met 25 jaar


Gegevens ingevoerd: 25-3-2015 20:25:53

Nabuurs Systeemgericht werk

Bezoekadres:
Karnemelkweg 7
Eindhoven

Postadres:
Karnemelkweg 7
5642 CC Eindhoven

Telefoonnummer: 06-44211192

E-mailadres: m.nabuurs@systeemgerichtwerk.nl

Website: www.systeemgerichtwerk.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Nabuurs Systeemgericht werk biedt begeleiding en behandeling bij gameverslaving, gameafhankelijkheid en internetafhankelijkheid. Gerelateerde problemen, zoals social media verslaving ofwel social besitas genoemd horen hier ook bij.

Belangrijkste doelgroepen:
- Jongeren en volwassenen die afhankelijk zijn van internet en games, de gameverslaving of internetverslaving, eventueel met co-morbide problematiek; - Eventueel de bijbehorende gezinnen.