HomeNeos › Arbeidsmatige Dagbesteding
Zoom:

Arbeidsmatige Dagbesteding

Doel:

Activiteiten gericht op het verkrijgen en behouden van structuur, arbeidsritme, motivatie, zingeving en werknemersvaardigheden. Door middel van de Melbamethodiek worden de capaciteiten en ontwikkelingen in kaart gebracht gedurende het traject.


Werkwijze:

Met de cliënt wordt een Melba capaciteitenprofiel opgesteld, welke als leidraad dient voor de verdere begeleiding/ontwikkeling.

Na een gesprek met een Trajectbegeleider Werk & Activering wordt er binnen 3 werkdagen een afspraak gemaakt met het Neos Banencentrum. Het Neos Banencentrum coördineert de vacatures bij Neos. Het Banencentrum coördineert eveneens de vacatures die buiten Neos kunnen worden ingevuld. De cliënt wordt binnen 5 werkdagen geplaatst op een werkplek alwaar cliënt begeleiding krijgt van een werkbegeleider.

Activiteiten - Tijdspad en frequentie

- Plaatsing op een werkplek- . Binnen 5 werkdagen max.

- Aan de hand van een functi-omschrijving worden de taken ingevuld en gecoördineerd. - Binnen 3 werkdagen na plaatsing

- Samenstellen Melba capaciteitenprofiel.- Binnen 3 weken na plaatsing

- Begeleiding op de werkplek met nadruk op training werknemersvaardigheden. - Min. 6 dagdelen per week

- Evaluatiegesprekken met de Werkbegeleider over de voortgang en toetsing aan de hand van Melba. - Elke week 1 uur

- Voortgangsgesprek met Trajectbegeleider (structuur, arbeidsritme, motivatie, zingeving en werknemersvaardigheden). - Elke 2 weken 1 uur

Resultaat:

- Cliënt is voor minimaal 6 dagdelen geplaatst op een werkplek met werkbegeleiding. Deze dagdelen kunnen plaatsvinden bij diverse Neos bedrijfsonderdelen of een combinatie daarvan.

- Cliënt heeft de beschikking over een Melba capaciteitenprofiel.

- Cliënt heeft werknemersvaardigheden ontwikkeld.

Monitoring aan de hand van Melba capaciteitenprofiel.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 12-5-2011 14:53:50
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:25:56

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456