HomeNeos › Begeleide terugkeer
Zoom:

Begeleide terugkeer

Doel:

"Begeleide Terugkeer" richt zich op vrouwen en mannen die te maken hebben met geweld in hun relatie.
Het doel van het project is het voortzetten van de relatie, maar een einde maken aan het geweld. Het is noodzakelijk dat beide partners gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het project.


Werkwijze:

Begeleide Terugkeer biedt hulp bij het doorbreken van de geweldsspiraal binnen de relatie of het gezin. De methode is ontwikkeld door Vrouwenopvang Amsterdam en blijkt in veel gevallen succesvol te zijn.

In eerste instantie houdt een hulpverlener van het project Begeleide Terugkeer met elk van de partners een individueel gesprek. Vervolgens wordt een aantal gezamenlijke gesprekken gehouden. Afhankelijk van de situatie varieert dit van 5 tot 8 gesprekken.

Hierin wordt besproken waardoor ruzies ontstaan en waarom ze zo uit de hand lopen.

Kinderen, familie of anderen in de directe omgeving van beide partners kunnen hierbij betrokken worden. Wanneer andere of intensieve hulpverlening noodzakelijk is, wordt doorverwezen naar instanties die hierin gespecialiseerd zijn.

Een belangrijk uitgangspunt voor dit project is dat de hulpverlener onpartijdig is. Het is ook van essentieel belang dat dat van tevoren duidelijk is voor beide partners. Alleen dan is basis aanwezig voor een succesvol traject.

Voorlopig is het project alleen beschikbaar voor personen die tijdelijk in één van de opvangvoorzieningen van Neos zitten.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 21:07:44
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:26:30

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456