HomeNeos › Bemiddeling/Plaatsing (Werk.Kom).
Zoom:

Bemiddeling/Plaatsing (Werk.Kom).

Doel:

Het vinden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt.


Werkwijze:

Er wordt een sollicitatie-actieplan opgesteld. Dit dient als uitgangspunt om de arbeidsmarkt te benaderen. De trajectbegeleider adviseert en ondersteunt. Twee dagdelen per week is de cliënt actief op het Werk.Kom (uitspraak: werk punt kom) Banencentrum. Dit centrum biedt allerlei faciliteiten die behulpzaam zijn bij het solliciteren zoals computers, actuele vacatures, naslagwerken, documentatie over bedrijven. Meerdere cliënten maken gebruik van Werk.Kom. Er vinden individuele gesprekken plaats met de trajectbegeleider om de voortgang te monitoren (1 keer per 2 weken).

Activiteiten

Samenstellen sollicitatie-actieplan:

Onderdelen:

- Bepalen streefdatum nieuwe baan.

- Bepalen geschikte functies.

- Samenstellen sollicitatiemateriaal.

- Digitale sollicitaties.

- Bepalen te benaderen uitzendbureaus.

- Voorbereiding inschrijving uitzendbureaus.

- Vacaturebronnen.

- Omschrijving persoonlijke kenmerken en vaardigheden.

- In kaart brengen van eigen netwerkcontacten.

- Voorbereiden interviews.

- Bijhouden sollicitatielogboek.

Als blijkt dat de cliënt niet beschikt over sollicitatievaardigheden dan kan tegelijkertijd een sollicitatietraining worden ingezet.

Deelname Werk.Kom:

Ondersteunen en begeleiden van cliënten bij Werk.Kom bij het zelfstandig uitvoeren van:

- Het vinden en selecteren van vacatures.

- Voorstellen en plaatsen van cliënten bij potentiële werkgevers.

- Ondersteuning bij het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst.

- Doorlopen arbeidscontract (werktijden, salaris, beoordelingssystematiek, voorwaarden, vakantiedagen, reiskosten, pauzes etc.).

- Ondersteuning bij de juridische aspecten van de arbeidsovereenkomst.

- Afwikkeling van ev. subsidieregelingen.

Gesprekken trajectbegeleiding in verband met de voortgang:

Resultaat:

- Cliënt heeft een door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst en is op de hoogte van de inhoud en startdatum van de werkzaamheden.

- Module nazorg / bestendigen en behouden arbeidsovereenkomst kan worden ingezet.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 12-5-2011 15:05:24
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:26:37

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456