HomeNeos › Bezoekhuis
Zoom:

Bezoekhuis

Doel:

Het Bezoekhuis is een plek waar cliënten van Neos bezoek kunnen ontvangen.


Werkwijze:

Een gezellig ingericht huis met een tuin. In het huis zijn speelgoed, knutselspullen en spelletjes aanwezig voor alle leeftijden. Het Bezoekhuis biedt je de mogelijkheid om je sociale contacten te onderhouden of opnieuw op te bouwen. Het kan gaan om het ontvangen van familie en vrienden, of om een verjaardagsfeestje voor je kind te organiseren. En soms kan het ook gaan om begeleid bezoek in het kader van een omgangsregeling.

De Studio

Naast het Bezoekhuis beschikt Neos nog over een Studio die evenals het Bezoekhuis ingezet kan worden als bezoekadres. Ook hier kan geslapen woden. De Studio is kleiner dan het Bezoekhuis. De Studio bestaat uit één ruimte, die tegelijkertijd woonkamer en slaapkamer is. Voor de Studio gelden dezelfde regels als voor het Bezoekhuis.

Voor wie?

Je kunt gebruik maken van het Bezoekhuis en de Studio als je een bewoner bent van één van de 24-uurslocaties van Neos: Blijf van m’n Lijf, Odulpha, Labrehuis, Sociaal Pension en het Ritahuis. Bij Blijf van m’n Lijf kan vanwege het anonieme adres helemaal geen bezoek worden ontvangen. Bij de andere locaties kan het wel, maar de bezoekruimtes hier zijn alleen geschikt voor korte bezoeken. Bij het bezoekhuis en de Studio is er dus ook een mogelijkheid tot slapen. Je moet dan wel zelf voor linnengoed zorgen.

Je kunt per keer maximaal 3 dagen gebruik maken van het Bezoekhuis en/of de Studio. De hoeveelheid in een bepaalde periode wordt per situatie bekeken. Elke woensdag, vanaf 12.00 uur, is het Bezoekhuis gereserveerd voor de kinderen die binnen Neos verblijven. Denk aan speelafspraken met schoolvriendjes. Maar ook voor de kinderactiviteiten die door Neos worden georganiseerd. De kinderen waarvan de ouder(s) in een Begeleid Wonen project van Neos verblijven zijn hierbij dan welkom.

Indien je van het Bezoekhuis en/of de Studio gebruik wilt maken kun je dit reserveren via je zorgbegeleider. Er zijn gebonden tijden van aankomst en vertrek.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 80 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:52:31
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:26:43

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456