HomeNeos › De Eindhovense Straatdokter
Zoom:

De Eindhovense Straatdokter

Doel:

De Eindhovense Straatdokter is een project waarin laagdrempelig huisarts-geneeskundige zorg geboden wordt voor personen die dak- en/of thuisloos zijn.


Werkwijze:

De huisarts en verpleegpost houden voorlopig elke vrijdagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur spreekuur. Dit spreekuur vindt plaats in de locatie Nachtopvang van Neos aan de Barrierweg 178 te Eindhoven. De post wordt bemand door een Nurse Practitioner (NP) in samenwerking met verpleegkundigen vanuit de Stichting Sint-Annaklooster en Neos. De NP is bevoegd om zelfstandig medische zorg te bieden. Wanneer de zorgvraag te complex is zal de NP de hulp van de huisarts inschakelen.

Tevens is het spreekuur donderdag op de barrierweg NIET voor personen bedoeld die niet bij de nachtopvang/TNM of visserstraat verblijven. Ook is er geen vrije inloop, clienten dienen zich vooraf aan te melden via hun contactpersoon.

Tevens houdt de Eindhovense Straatdokter maanag t/m vrijdag spreekuur tussen 13.00 en 14.00 uur op de locatie van Novadic Kentron, Kanaaldijk Noord 15c te Eindhoven.

Cliënten die gebruik willen maken van De Eindhovense Straatdokter kunnen zich tijdens het spreekuur ter plekke aanmelden. Mensen die onverzekerd zijn, worden ook geholpen. Wel wordt ernaar gestreefd deze mensen alsnog zo snel mogelijk te verzekeren.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Nachtopvang
Bezoekadres: Barrierweg 178
Postadres: Barrierweg 178, 5622 CP Eindhoven
Telnr.: 040-2359070
Faxnr.: 040-2461780
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:26:39
Laatste wijziging: 29-7-2019 15:53:51

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456