HomeNeos › Directe plaatsing Het Bedrijf
Zoom:

Directe plaatsing Het Bedrijf

Doel:

Directe plaatsing bereid je voor op het uitveoren van regelmatige werkzaamheden binnen Het Bedrijf of elders


Werkwijze:

Er zijn verschillende voorwaarden waar je aan moet voldoen. Bijvoorbeeld hoeveel tijd je beschikbaar moet zijn of bepaalde vaardigheden die je moet hebben.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij het Neos Banencentrum als je binnen één van de locaties van Neos verblijft. Bespreek eventueel de mogelijkheden met je zorg- of trajectbegeleider. Geïnteresseerd? Loop dan binnen op ons kantoor of maak telefonisch een afspraak.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Het Bedrijf
Bezoekadres: Hessen Kasselstraat 1
Postadres: Hessen Kasselstraat 1, 5615 SM Eindhoven
Telnr.: 040-2523277
Faxnr.: 040-2527350
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 28-11-2009 14:26:33
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:26:54

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456