HomeNeos › Girlz Only
Zoom:

Girlz Only

Doel:

Het project Girlz Only heeft als doel te voorkomen dat meiden in misbruikrelaties terechtkomen en tevens het patroon te doorbreken wat daarvoor zorgt. Want steeds vaker worden politie, onderwijs en welzijnswerk geconfronteerd met meiden die slachtoffer worden van loverboys en/of aangezet worden tot drugs dealen.


Werkwijze:

De werkwijze is vormgegeven op een laagdrempelige en creatieve manier. Tijdens de activiteit wordt aandacht besteed aan relevante onderwerpen waarbij zelfbewustwording centraal staat, zoals seksualiteit, weerbaarheid, grenzen aangeven, zelfbeeld etc. De Girlz Only activiteit omvat zes bijeenkomsten voor meiden van 12 tot 20 jaar en vindt op iedere woensdagmiddag plaats in jongerencentrum Dynamo in Eindhoven.

Deelname is mogelijk via aanmelding door VO-scholen, ROC, politie en welzijn- en hulpverleningsinstanties. Aanmelding is het gehele jaar mogelijk.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor vrouwen - van 12 tot 25 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 21:15:50
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:27:04

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456