HomeNeos › Neos Verpleegafdeling
Zoom:

Neos Verpleegafdeling

Doel:

De Verpleegafdeling van Neos is er voor mensen die AWBZ geïndiceerd zijn voor verpleeghuiszorg en daarnaast dak- of thuisloos zijn of geen sociaal netwerk hebben.


Werkwijze:

Het kan gaan om bijvoorbeeld alleenstaanden die in hun woning vereenzamen en/of vervuilen of om verslaafden die kort- of langdurig zorg nodig hebben. Deze mensen vinden vaak moeilijk een plaats in het reguliere verpleeghuiscircuit. Het gaat om mensen die een levenspatroon hebben ontwikkeld dat afwijkt van de algemene aanvaarde norm. Zij kunnen zich moeilijk voegen naar een conventionele setting. Met name voor deze mannen en vrouwen is de verpleegafdeling bedoeld.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Labrehuis
Bezoekadres: Boutenslaan 54
Postadres: Boutenslaan 54, 5615 KT Eindhoven
Telnr.: 040-2501500
Faxnr.: 040-2552002
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor vrouwen - vanaf 25 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:49:52
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:28:04

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456