HomeNeos › Odulpha tijdelijk opvangadres
Zoom:

Odulpha tijdelijk opvangadres

Doel:

Crisisopvang Odulpha biedt een tijdelijk opvangadres voor mensen die in een bedreigde of acute crisissituatie zijn terechtgekomen.


Werkwijze:

De redenen daarvoor kunnen sterk uiteenlopen: huisuitzetting, relatieproblemen, verslaving of andere sociale en maatschappelijke problemen. Tevens biedt Odulpha tijdelijke opvang voor zwerfjongeren (T-Team)

Odulpha is toegankelijk voor mannen, vrouwen, (echt-)paren en (eenouder)gezinnen met kinderen.

Bij Odulpha is altijd sprake van een tijdelijk verblijf. Het uitgangspunt is een gemiddelde opnameduur van 3 maanden.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Odulpha
Bezoekadres: Barrierweg 178
Postadres: Barrierweg 178, 5622 CP Eindhoven
Telnr.: 040-2572420 / 2511344
Faxnr.: 040-2512470
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:56:50
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:28:10

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456