HomeNeos › Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven/De Kempen
Zoom:

Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven/De Kempen

Doel:

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven/De Kempen (SHG) is er voor iedereen, allochtoon en autochtoon, die behoefte heeft aan hulp, informatie of advies over huiselijk geweld. Het SHG richt zich op slachtoffers (ook slachtoffers van loverboys), plegers, omstanders, familie, buren, professionals en verwijzers. Het SHG is 24 uur per dag bereikbaar.


Werkwijze:

Iedere burger en/of professional kan anoniem bij het SHG Eindhoven/De Kempen terecht met vragen over huiselijk geweld. Bijvoorbeeld: wat is huiselijk geweld, wie overkomt het, welke signalen kunnen erop duiden, hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, hoe ziet het hulpaanbod in Eindhoven en in de Kempen eruit, naar wie kan worden verwezen, wat kan de politie doen en wat kan ik zelf doen?

Snelle hulp

Aan het Steunpunt is een aantal maatschappelijk werkers gekoppeld. Zij verlenen snel en in een zo vroeg mogelijk stadium hulp in gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt. De maatschappelijk werkers nemen, op basis van binnengekomen signalen, binnen twee werkdagen contact op met de betreffende persoon of het gezin. Samen met de persoon en/of het gezin wordt bekeken welke hulp er nodig is. Vervolgens regelen de maatschappelijk werkers dat hulp ook daadwerkelijk op gang komt. Hulp is altijd gericht op het stoppen van het huiselijk geweld. De maatschappelijk werkers van het team treden op als gezinscoach, motiveren de diverse gezinsleden voor verdere hulp en begeleiden hen naar de juiste hulpverleners (zorgketen).

Steunpunt Huiselijk Geweld, telefoon: 0900-1262626Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Steunpunt Huiselijk Geweld
Bezoekadres: -------
Telnr.: 0900-1262626

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 80 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 21:13:04
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:28:31

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456